Dadaizm Nedir Akımı, Tarihi Özellikleri, Sanatçıları

Makale İçeriği
Dadaizm Nedir Akımı, Tarihi Özellikleri, Sanatçıları
Sayfa 2
Sayfa 3
Tüm Sayfalar

Dadaizm I. Dünya Savaşı yıllarında İsviçre’de ortaya çıkmış Fransa ve Amerika’da yankılar bulmuş bir edebiyât akımıdır. Dada ismi, akımın öncülerinin lügate daldırdıkları bir bıçağın “Dada” kelimesine isâbet etmesiyle verilmiştir. Bu akım sanatçıları hiçbir akıma ve hiçbir edebiyât kuralına bağlı olmamayı kural edindiler. Hayat ve olaylarla, insanlarla alay etmeyi amaçladılar. Bu akımda reybîlik (şüphecilik) esastır. Bu akımın en mühim temsilcisi Romanyalı Czara’dır.

1922'de sönmeye başlayan Dadacıların önde gelen temsilcileri arasında Paul Fluardı, Francis Picabia, Philipe Soupault gibi isimler vardır. Bütün bunlardan sonra gerçeküstücü akımın 1924’te yayınlanan ilk bildirisinde insanı anlayıp anlatmak için yalnız akıl-zekâ, mantık değil, şuuraltı, rüyâ, hayal gücü ve cinsiyetin de ele alınması ve sanat anlayışının buna dayanması gerektiğini açıkladılar. Sanatçı aklın ve deneylerin sınırladığı dar gerçekten kurtulmadıkça asıl gerçeğe, yâni gerçeküstüye ulaşamaz düşüncesini savundular.