Ekspresyonizm Nedir? Tanımı, Tarihi (Edebî Akımlar)

Makale İçeriği
Ekspresyonizm Nedir? Tanımı, Tarihi (Edebî Akımlar)
Sayfa 2
EKSPRESYONİZMİN Doğuşu
EKSPRESYONİZMİN STİL AŞAMALARI
Tüm Sayfalar

20. yüzyılın başında Empresyonizme tepki olarak doğan Ekspresyonizm, insanın iç dünyasındaki duyguları anlatmaya (dışa vurmaya) önem veren bir akımdır.
Ekspresyonizm (dışavurumculuk) önce resim alanında ortaya çıkmış, daha sonra edebiyata yansımıştır. Almanya’da doğan bu akım, özellikle Naturalizmin doğayı olduğu gibi kopya eden tutumuna ve İzlenimcilik‘in dış dünyaya bağlılığına bir tepkidir. Bir başka deyişle bu akım, sanayi çağının anlamsızlaştırdığı yaşama karşı “ruhun isyanadır. Ekpresyonist sanatçılar öznel gerçekçiliğe ve iç gözleme büyük önem vermişlerdir.
Ekspresyonizme göre şairin görevi dış dünyanın anlamsızlığına, ruhsuzluğuna süretli bir atılışla anlam kazandırmaktır. İyi bir sanatçı, bir nesneyi bütün somut ilişkilerinden ayırmak, onu çıplak ve yalnız olarak, bireysel zihnin katışıksız bir ürünü olarak incelemek durumundadır.

Ekspresyonizmin Önemli Temsilcileri:

Eugene Gladstone O’neill  tiyatro
Franz Kafka   öykü, roman
T.S. Eliot   şiir, eleştiri
J. Joyce    şiir, roman