İkinci Yeni Nedir, Akımı, Özellikleri, Şairleri

Makale İçeriği
İkinci Yeni Nedir, Akımı, Özellikleri, Şairleri
Sayfa 2
Sayfa 3
Tüm Sayfalar

İkinci Yeni. Şiiri ve edebi akım. Orhan Veli ve arkadaşlarının başlattığı yeni şiir akımına tepki olarak 1956’da doğan ve 10 yıl kadar süren yenilik hareketine İkinci Yeni adı verilir. Bu adı ilk olarak, akımın temsilcilerini çevresinde toplayan Pazar Postası'nın yazarlarından Muzaffer Erdost kullanmıştı. İlhan Berk, Turgut Uyar, Edip Cansever, Cemal Süreya, Ece Ayhan gibi şairlerin İkinci Yeni akımı içinde yazdıkları şiirler, Garipçiler Akımı içinde Orhan Veli ile arkadaşlarının yazdığı şiirlerden bütün yönleriyle ayrılıyordu. Birinci Yeni akımı sayılan Garip şiirinin tam karşısında yer alan İkinci Yeni, konuşma dilinden uzaklaşmış, bütünlük yerine tek tek mısraların güzelliği ilkesine dönmüş, söz oyunlarına, anlamca kapanıklığa yönelmişti. Öte yandan Garip şiirinin çağdaşı olan ve yer yer folklordan yararlanan, basit bir anlatıma dayanan, toplum sorunlarını ele alan şiirden de uzaklaşmıştı.

İkinci Yeni şairlerinin eserlerinde görülen başlıca özellikler şunlardır: dilin yapısına aykırı kullanışlara yer verilir, söz-diziminde kurallara yan çizilir; mantık ilkelerinden uzaklaşılır; değişik, yeni görüntüler canlandırılmağa çalışılır; anlamsız kelimeler, karşılığı kavranamayacak tamlamalar kullanılır, mısralarda harflere, sayılara yer verilir. Güç anlaşılan, bazen hiç anlaşılmayan bu şiir çok sınırlı bir okuyucu topluluğuna seslenmiştir.