Sembolizm-Simgecilik Nedir Tanımı, Özellikleri, Tarihi

Makale İçeriği
Sembolizm-Simgecilik Nedir Tanımı, Özellikleri, Tarihi
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Tüm Sayfalar

Sembolizm (simgecilik), XIX.yüzyılda realizm, naturalizm ve parnasizme reaksiyon olarak ortaya çıkmış bir akımdır. Türkçeye, Fransızcadan geçen sembol teriminin aslı Fransızcaya da Yunanca'daki 'symbol' kelimesinden geçmiştir. Fransızcada manevi bir durumu doğal bir bağlantıyla anlatan bir nesneyi anlatır.

Sembolizm, 19. yüzyılın son çeyreğinde ilk olarak Fransız edebiyatında ortaya çıkmıştır. Sembolizmin ortaya çıkış döneminde Fransa'sında toplum kendini hızlı ve büyük bir değişimin içinde bulmuştur. Bilimsel ilerlemeler, yeni icatlar, makineleşme... İnsanları mutlu etmediği gibi bir de Fransızların 1870 yılında Almanlara karşı önemli bir savaş kaybederek bozguna uğraması toplumu ve karamsarlık ve bıkkınlığa iter. Hisli sanatçılar ruhsal sarsıntıları geçirir ve içlerine kapanırlar.

Auguste Comte'un pozitivist felsefe akımının tesiriyle ortaya çıkan naturalizm de sanatçıların isteklerine cevap vermekten uzaktır. Pozitivizmin ve determinizmin katı gerçekçiliğinden, duyguya ve hayale hiç yer vermemesinden şikâyet edilen koşullarda Alman, Rus, İngiliz ve İskandinav edebiyatından yapılan çeviriler Fransız edebiyatçılarına yeni ufuklar açar.