Sürrealizm-Gerçeküstücülük Nedir? Tanımı,Tarihi, Temsilcileri

Makale İçeriği
Sürrealizm-Gerçeküstücülük Nedir? Tanımı,Tarihi, Temsilcileri
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Sayfa 6
Tüm Sayfalar

 

1925'ten sonra Fransa'da ortaya çıkan ve akla karşı şuuraltının karmaşık dünyasını sanat ve edebiyat eserinde konu edinme anlayışına dayanan akım.

I. Dünya Savaşı sonrasında bir yandan teknolojik gelişmeler devam ederken, bir yandan da buna bağlı olarak, pozitif bilimlerdeki hızlı ilerleyiş ve sanayileşmenin ortaya çıkardığı medeniyet, maddî değerleri, insan aklının üstünlüğü fikrini önplana almış, buna karşılık manevî yön ihmâl edil­miştir, insan hayatında maddî güç ile manevî güç arasında, ikincisinin aleyhinde bir dengesizlik baş göstermiştir. Böyle bir ortam içinde Avusturyalı psikiyatrist Sigmund Freud Psikanaliz çerçevesindeki çalışmalarını sürdürmüş, insanın şuuraltı alanını incelemeye başlamıştır.

Aynı yıllarda edebiyat ve estetik de bu şartların ve gelişmelerin dışında kalmamış, sanatta her türlü oluşun, ibdâın kaynağını bilinçaltında arayan bir akım olarak Sürrealizm'i ortaya çıkarmıştır.