Ziya Gökalp Kimdir, Hayatı, Eserleri, Görüşleri Hakkında Bilgi

Makale İçeriği
Ziya Gökalp Kimdir, Hayatı, Eserleri, Görüşleri Hakkında Bilgi
Görüşleri
Eserleri
Tüm Sayfalar

Mehmet Ziya Gökalp. Şair, fikir adamı, sosyolog (23 Mart 1875, Diyarbakır-Çermik – 25 Ekim 1924, İstanbul), yapıtları ve görüşleriyle Türkçülüğü ve Türk milliyetçiliğini önemli ölçüde etkileyen Türk toplumbilimci, yazar, şair ve siyasetçidir. Meclis-i Mebusan'da ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği yapmıştır. "Türk millîyetçiliğinin babası" olarak da anılır.

Yaşamı

Asıl adı Mehmet Ziya'dır. Bazı yazılarında Bimar, Büyükbaba, Celal Sakıb, Demirtaş, Hiçi, Hüseyin Sedat, Hüseyin Vedat, İşçi Kızı, Mehmet Mehdi, Mehmet Nail, Tevfik Sedat, Tevfik Vedat imzalarını kullandı. Diyarbakır Askeri Rüştiyesini ve Diyarbakır İdadisini bitirdi, idadide öğrenci iken başına bir kurşun sıkarak intihara kalkıştı. Ömür boyu o kurşunla yaşadı. 1908'de İttihat ve Terakki Diyarbakır şubesinin başına getirildi. Diyarbakır Maarif Müdürlüğünden sonra, Selanik Sultanisi'nde sosyoloji dersleri vermeye başladı. Nisan 1911'de Genç Kalemler dergisini yayınlamaya başladı. 1913'te Darülfünûn Sosyoloji profesörlüğüne getirildi. 1919'da işgal kuvvetlerince Malta'ya sürüldü. 1921'de sürgünden kurtularak istanbul'a döndü. Anadolu'daki Milli Mücadeleyi her bakımdan destekledi. 1923'te Milli Eğitim Bakanlığı Telif ve Tercüme Heyeti Başkanlığına getirildi. Aynı yıl Diyarbakır milletvekili seçildi, İstanbul'da öldü.