Kuşkuculuk Nedir, Kuşkuculuk Felsefe

Makale İçeriği
Kuşkuculuk Nedir, Kuşkuculuk Felsefe
Sayfa 2
Sayfa 3
Tüm Sayfalar

Kesin ve gerçek bilginin imkanından ilke olarak kuşku duyan felsefe öğretisi. Bu görüşe göre insan ruhu kesin olarak hiçbir gerçeğe ulaşamaz. Kuşkuculuğa göre, bir öncülün diğer bir öncüle oranla daha muhtemel olduğu konusunda herhangi bir şey söylenemez.

Dogmatizm, süje ile obje ilişkisini çok açık bir şey olarak gördüğü halde, septisizm (kuşkuculuk) bu ilişkiye karşı çıkar. Kuşkuculuğa göre, süje objeyi algılayamaz ve dolayısıyla konunun gerçek biçimde algılanması anlamma gelen bir bilgi mümkün değildir. Öyleyse herhangi bir yargıda bulunmamalı, aksine her türlü yargıdan çekinmeliyiz.

Dogmatizmin bir dereceye kadar süjeyi görmezlikten gelmesıne karşılık, kuşkuculuk da objeyi gözardı eder. Kuşkucunun dikkati, objenin önemini büsbütün unutacak derecede ve tek yanlı olarak süje üzerinde yoğunlaşmıştır. Her bilgi, gerek süjenin özelliği ve bilgi kaynakları olan beş duyu ve gerekse kültür çevresi gibi dış durumlarla kayıtlıdır.