Naturalizm Akımı, Nedir, Natüralist Kimdir, Özellikleri Hakkında Bilgi

Makale İçeriği
Naturalizm Akımı, Nedir, Natüralist Kimdir, Özellikleri Hakkında Bilgi
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Sayfa 6
Akımın Özellikleri
Sayfa 8
Tüm Sayfalar

Tabiatı tek gerçeklik ve değer kaynağı kabul eden öğretilere genel olarak bu ad veriiir. Diğer bir ifadeyle Naturalizm, felsefe, ilim, ahlak ve sanata ilişkin açıklamaları tabiat yasalarına dayandırarak yapan, çeşitli fizik ve metafizik hakikatlan tabiata, maddeye indirgemeye çalışan öğretilerdir. Bu anlamda Naturalizm bütün alanlarda sözkonusu olan olgu ve olayların tabiat ile açıklanabileceği görüşünü temel alır. Bun­lara göre tecrübe ettiğimiz, yaşadığımız hayattan olaylara ve bunların dışında olup da bunlara indirgenemeyen hiçbir şey mevcut değildir. Bu öğreti, tabiatın dışında hiçbir olgu ve olay kabul etmemekte ve özellikle de varlığı, eşyayı açıklamak için aşkın (transcendant) bir ilkeye başvurmamaktadır.

Bu sebeple naturalizm, özellikle sosyoloji, antropoloji, ahlak ve sanat gibi alanlarda gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Antropoloji de insanı basit bir tabiat parçasına, onun davranışlarını tabiata veya hazza, sanatı da tabiat taklitçiliğine, hatta ayniyle onu kopya etmeye indirgemiştir. Metafizik olgularda ise ya inkarcı bir tavır ortaya koymuş veya indirgeme tarzını seçmiştir.