Meşrutiyetten Cumhuriyete Makaleler Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (Din Felsefe Siyaset Hukuk) Haftanın Kitapları

Meşrutiyetten Cumhuriyete Makaleler

kitaplar-3/elmalili_hamdi" 257" 372" (Din - Felsefe - Siyaset - Hukuk)

Yazar : Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

Yayın Evi : Klasik Yayınları

Sayfa Sayısı : 427 -

2.

Hamur

Baskı : İstanbul, Eylül 2011,

1.

Basım


Kitap Hakkında


Cumhuriyet döneminin en etkili alim ve müfessirlerinden birisi olan Elmalılı M. Hamdi Yazır'ın yazdıkları arasında tefsirinden sonraki en önemli çalışmaları, başta Sebilürreşad ve Beyanülhak olmak üzere dönemin çeşitli dergilerinde yayımlanan makalelerdir.

2.

Meşrutiyetin hemen akabinde, 1908 yılında yayımlanmaya başlayan ve Hak Dini Kur'an Dili'nin yazıldığı yıllara kadar uzun bir zaman dilimine yayılan bu makaleler arasında dönemin siyasi havasını yansıttığı kadar bu havayı İslami esaslar lehine etkilemeye çalışan yazıların yanı sıra; Ramazan hilalinin ispatı, donanmaya yardımın zekat yerine geçip geçmeyeceği, Mecelle'ye yöneltilen tenkitlere cevaplar gibi fıkhi meseleler,bir bütün olarak İslam dinini tanıtan ve modern eleştirilere karşı onu savunan yazılar, felsefi denemeler, Doğu ve Batı'dan çevrilen parçalar da yer almaktadır.

Elinizdeki kitap, Elmalılı'nın tespit edilebilen bütün makalelerinin yanı sıra, Fransızcadan tercüme ettiği Metalib ve Mezahib isimli felsefe tarihinin başına eklediği hacimli Dibace'yi ve Ahmed Hamdi Akseki'ye gönderdiği seferilik hakkındaki mektubunu kronolojik sırayla içermektedir. Bu toplu yazılar ciddi, hiç şüphesiz, bir alim ve bir düşünür olarak Elmalılı'nın daha iyi tanınmasına vesile olacaktır.
(Tanıtım Bülteninden)