Naturalizm Çıkmazı (Kemal Batak) Dennett'ten Dawkins'e Yeni Ateizm'in Felsefî Temelleri ve Teistik Eleştirisi

Naturalizm Çıkmazı
(Dennett'ten Dawkins'e Yeni Ateizm'in Felsefî Temelleri ve Teistik Eleştirisi)

Yazar : Kemal Batak

Yayın Evi : İz Yayıncılık

Kategori : Felsefe Dizisi

Baskı : İstanbul, Aralık 2011, 1. Basım

Sayfa Sayısı : 192 -

2.

Hamur

Kitap Hakkında

Bu eserin amacı, "Yalnız ve tek başına doğa vardır, doğaüstü herhangi bir varlık ve metot yoktur." diyen naturalizmi incelemek, soruşturmak ve eleştirmektir. Richard Dawkins ve Daniel Dennett gibi Yeni Ateist bilim insanı ve felsefecilerin eserleri, "naturalizm" üst başlığı altında değerlendirilebilecek pek çok yayımlanmış alt çalışmadan sadece bazılarıdır. Elinizdeki eser, zihin, bilinç, irade özgürlüğü, değerler ve ahlâkî değerler bağlamında "felsefî naturalist açıklama"nın "felsefî teist açıklama"ya göre başarısız, nihayetinde, kendisini çürüttüğü için tutarsız ve dolayısıyla irrasyonel olduğunu savunmaktadır.