Sosyalizm Nedir? Tanımı, Felsefesi, Tarihi, (İdeolojiler Tarihi)

Makale İçeriği
Sosyalizm Nedir? Tanımı, Felsefesi, Tarihi, (İdeolojiler Tarihi)
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Sayfa 6
Sayfa 7
Sayfa 8
Sayfa 9
Sayfa 10
Sayfa 11
Tüm Sayfalar

Özel menfaatlerin yerine genel menfaatlerin önceliğini ve özel mülkiyetin yerine kamu mülkiyetinin yerleştirilmesini savunan ekonomik ve siyasal doktrin şeklinde tanımlanabilirse de; özellikleri ve yapıları birbirinden oldukça farklı pek çok düşünce ve akıma "Sosyalizm" kavramı çerçevesinde yer verilmesi, tanımı zorlaştırmıştır. Bu itibarla sosyalizm kavramının değişik anlamlarda kullanıldığı görülmektedir. "Sosyalizm" kavramı ilk defa İtalya'da (1803), ardından da İngiltere'de (1822) ve Fransa'da (1831) kullanılmıştır. Sosyalizm 1835 tarinli Dictionnaire de l'Acadenüe Française' de yer almamış, ancak 1877'deki yeni baskısında "toplumun durumunu değiştirmeyi savunan kişilerin doktrini" şeklinde tanımlanmıştır. Üretim araçlarının kamuya mal edilebilmesi konusunda izlenen yön­temlerin farklılığı, birbirinden değişik sosyalist anlayışların gelişmesinde etken olmuş ve bu çerçeve dahilindeki düşünceler çeşitlenmiştir.

Sosyalizm tarihsel olarak iki evreden geçmiştir. Düşünsel bir çabanın ürünü olan ve mevcut sisteme alternatif muhayyel bir düzen fikrini işleyen Marks'tan Önce yaşamış düşünürlerin savundukları sosyalizme Ütopik Sosyalizm denmiştir ki, bu, sosyalizmin ilk devresini temsil etmektedir. Sosyalizmin ikinci devresi ise K. Marks ve F. Engels'in savundukları ihtilâlci sosyalizm olup Bilimsel Sosyalizm olarak ifade edilmiştir.