Baht Nedir, İslam'da, Felsefesinde Anlamı, Hakkında Bilgi

Makale İçeriği
Baht Nedir, İslam'da, Felsefesinde Anlamı, Hakkında Bilgi
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Tüm Sayfalar

Baht, İlâhî iradenin insanlar için çizdiği hayat programı anlamında kullanılan bir terim.

Semavî dinler başta olmak üzere kök­lü inanç ve düşünce sistemleri kâinatı yaratan ve yöneten Tanrı'nın sınırsız bir ilim, irade ve kudrete sahip olduğunu genellikle kabul etmişlerdir. Kâinatın bü­tün nesne ve olayları O'nun bu yetkin sı­fatlarının ilgi alanı içindedir. Dolayısıyla tek başına her bir insanın, ayrıca insanla­rın oluşturduğu toplumların hayat prog­ramı kaçınılmaz bir şekilde ilâhî ilim ve iradenin belirlediği' çizgi üzerinde yürü­mek durumundadır. Şüphe yok ki Allah dilediğini yapan, her halükârda iradesi­ni yürütendir (bk. Âl-i İmrân 3/40; Mâide 5/1). Öte yandan beşerî arzuların sınırsız denecek kadar çok olmasının ya­nında hayatta gerçekleşme imkânlarının sınırlı olduğu da gözlenmekte ve bilin­mektedir. Bu sebepledir ki insanlar fiilen gerçekleştiremedikleri veya gerçekleş­mesinin zor olduğunu sandıklan önemli işleri kader denen ilâhî programa bağ­lamışlardır. Türkçe'de bu duygu ve dü­şünceleri dile getiren baht, talih, kısmet, nasip ve kader gibi kelimeler yer almış, bu kelimelerle oluşan çeşitli deyimler doğmuştur.