Sure Nedir, Ne Demektir, Surenin Kısaca Anlamı, Kur'an'da Kaç Sure Vardır

Sûre (ar.i.ç.sûver)

Derece, yüksek, rütbe, şeref ve şan, güzel tarzda yapılmış yüksek bina, bir binanın kısmı, katı. Istılahta, ise sûre: Kur'ân-ı Kerîm'in, en az üç âyetten teşekkül eden ve özel bir adı olan bölümlerinden herbirine verilen ünvandır. Kur’ân-ı Kerim'de 114 sûre vardır. 86'sı Hicret'ten evvel 28'i de Hicret’ten sonra nâzil olmuştur. Bazı sûrelerin birkaç ismi vardır. Bazen de iki ve ikiden fazla sûrelere tek bir isim verilmiştir.