Neseb Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Neseb (Ar. i.)

Sözlük anlamı, bir beldeye, bir kabileye veya bir mesleğe mensub ve bağlı olmak demek olup, soy-sop nesil ve akrabalık gibi manâlarda da kullanılan "Neseb, "Nesilleşmede kan bağından doğan akrabalık" manâsına gelen hukuki bir terimdir. Bununla beraber Neseb, daha ziyade baba yönünden akrabalık için kullanılır. Bu bakımdan Neseb iki çeşittir:

  • Babalar ve yukarıya doğru büyük babalar ile oğullar ve bunların  aşağıya aogru oğulları arasınaaKi alakaya "'Neseb bi't-tul" denir.
  • Erkek kardeşler iie bunların oğulları ve amca oğulları arasındaki alâkaya da (Neseb bil-arz' denir (bk. Aile).