Takiye Nedir, Takiyye Ne Demektir, Takiye Yapmak Anlamı

Takıyye

Kelime olarak kaçınmak, çekinmek manâlarını ifade eder. Mezhebler tarihinde bir terim olarak Takıyye, zarar vereceği korkusuyla, inanılan şeyi gizlemek ve düşmana yahut muhalife karşı gerçek inancı açıklamadan onunla iyi geçinmek ve bu sırada kalben bu muhalefeti ve düşmanlığı canlı tutmak. Diğer bir ifadeyle kalben düşmanlık beslediği halde kişinin iyi davranması ve dostça konuşması demektir.

Takıyye, politik bir davranış ve dinî bir inanç hüviyyetiyle özellikle Şu fırkalarda görülmektedir. Ehl-i Sünnet dahil diğer İslâm mezheblerinde de Takıyye zaruret gibi hallere münhasır kalmak kaydıyla mevcud bulunmaktadır. Ne varki Takıyye'nin Şîa içinde özel bir mevkii bulunmaktadır.