Tasvir Nedir, Nasıl Yapılır, Nasıl Yazılır, Örnekleri

Makale İçeriği
Tasvir Nedir, Nasıl Yapılır, Nasıl Yazılır, Örnekleri
Sayfa 2
Tüm Sayfalar

Tasvir bir yazı türü değildir. Her yazı türünün içinde tasvir bulunur. Kompozisyonnun bir anlatım niteliğidir.

Tasvir, en basit tarifiyle, kelimelerle resim yapmak demektir. Fakat bu tarif, tasvir hakkındaki anlayışımızı tam olarak kapsamaz.

Tasvir, eşyanın karakteristiğini göstermek, yani herhangi bir şeye teklik kazandırmak, onu benzerlerinden ayırmak demektir. Aynı cinsten eşyaların, olayların birbirine benziyen tarafları olmakla beraber, birbirlerinden ayrılan tarafları da vardır. Meselâ her evin kapıları, pencereleri, odaları, tavanları, tabanları vardır. Fakat hiçbirininki birbirine benzemez. İşte bir şeyin, ötekilerden başkalık gösteren taraflarını anlatmıya tasvir etmek denir.

İyi bir tasvirde şu niteliklerin bulunması gerektir :

1.    Tasvirin, tasvir edilen şeyin doğruluğuna aykırı düşmemesi

2.    Tasvirin canlı olması

Bunların sağlanabilmesi için görüş noktasının iyi seçilmesi gerekir. Yani o şeyi tekleştirecek dayanakları bulmak gerekir.

"Bir olayın yaratıcı sebepleri ve akışı, ötekilerinkinden niçin ve nasıl ayrılıyor; şu adam öteki adama neden ve hangi özellikleriyle benzemezlik gösteriyor; bu düşünce öbür düşüncenin benzeri olduğu halde neden ayrı sonuç veriyor?" gibi, birtakım nedenlere gözümüzü ve zihnimizi bağlamak, o şeyin görüş noktasını bulmak demektir. Görüş noktası bulununca onu belirtmek yani tasvir etmek kolaylaşır. Tasvirin çeşitleri vardır:

a)    Görünüş tasviri

Görünüş tasviri, insanın dışmda kalan her türlü eşya ve olaya ait tasvirdir. Bir hayvanı, bir manzarayı, bir evi, bir olayı anlatan yazılar bu cinsten tasvirlerdir.

b)    Portre

Portre de insanlara ait tasvirdir. Bu çeşit tasviri fizikî ve ruhî portre olmak üzere ikiye ayırıyoruz.

Fizikî portre, insanın dış yapısını anlatan tasvirdir.

Ruhî portre ise, insanın vücut yapısının başkalarmmkine benzemiyen özelliklerini çizer; ruhî portre de bir kimsenin duygularını, düşüncelerini başkalarmmkinden farklı taraflarıyla anlatır.

Tasvir, insanı her zaman ya fizik, ya da ruh bakımından ele almaz. Çok defa ikisi birbirinin içinde anlatılır.

Eski roman ve hikâyelerde fizikî ve ruhî tasvirlere fazla önem verilirdi. Öyle ki sırf tasvir olsun diye sayfalar doldurulurdu. Her iki çeşit portreyi bir olaya bağlamak ve olayın akışını engellememek suretiyle çizmiye çalışıyoruz. Siz de tasvirlerinizde bu noktaya önem vermelisiniz.

Şimdi, iyi bir gözleme dayanması ve canlı bir tasvire örnek olması bakımından aşağıdaki yazıyı gözden geçirelim. Yazar, ele aldığı konağı, başka konaklara benzemiyen taraflariyle işlemiş, kuvvetli bir tasvir meydana getirmiştir.

(Eşyanın tasvirindeki gözleme çok iyi dikkat etmelisiniz). ESKİ BİR KONAK