Ununheksiyum Nedir, Ununheksiyum Elementi Simgesi

Ununheksiyum, periyodik tabloda 116 numaralı süperağır yapay elementin geçici adı. Geçici sembolü Uuh'dir. Bazı araştırmacılar tarafından eka-polonyum olarak adlandırılmıştır.

Oluşumunun kimyasal denklemi şöyledir:

\,^{248}_{96}\mathrm{Cm} + \,^{48}_{20}\mathrm{Ca} \, \to \,^{292}_{116}\mathrm{Uuh} + 4 \; ^1_0\mathrm{n} \;

Bunun 47 milisanye sonraki bozunması ile 114 numaralı element Uuq'nin izotopu oluşur.

\,^{292}_{116}\mathrm{Uuh} \to \,^{288}_{114}\mathrm{Uuq} \, + \,^{4}_{2}\mathrm{He} \;

Elektron dizilimi şu şekildedir: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d10 7s2 7p4