Rüyada Kadı (Hakim) Görmek (Rüya Tabirleri)

İbn-i Sirin'e göre; rüyasında kadı olup halk arasında hükmettiğini gören, zarara, türlü belaya uğrar ve halkın karşı koymasına sebep olup malı, mülkü ve eşyası elinden çıkar. Bu rüyayı gören eğer bir yolculukta ise, yolu kapanarak memleketine zahmet ve güçlükle döner. Bir çok zarar görür. Eğer hakikaten kadı olacak kadar ilim sahibi ise, kadı olur. İşleri düzelir. Hayır ve menfaat görür ve mutlu olur.

Rüyasında tanınmış bir kadı olduğunu veya öyle bir kadıyı gören kişinin mevkii ve rütbesi artar. Rüyada tanınmayan bir kadı görmek, hayır ve berekete eriştiğine delalet eder.

Rüyada bir hakim görmek, o hakimin verdiği hükme göre tabir olunur. Eğer hakimin verdiği hüküm hayırlı ise rüya hayra, değilse şerre yorumlanır. Elinde terazi tutan bir hakim görmek, o yerde hak ve adaletin geçerli olduğuna delalet eder. Tanınan ve bilinen bir hakimi rüyada görmek, hayır ve berekettir. Rüyada bulunduğu yere bir hakimin geldiğini görmek, izzet ve devlete; kendisinin hakimin bulunduğu yere gittiğini görmek, şerefe ve kıymetinin artacağına işarettir. Bir hasta hakimin bir adam göndererek kendisini çağırttığını görmesi, ecelinin yaklaştığına delildir. Mahkeme görmek, aydınlık ise, o yerde hak ve adaletin geçerli olduğuna; karanlık ise, hükümlerde adalet olmadığına; mahkemede iki tarafın duruşmalarının yapılmadığını görmek, hakimin lehine karar verdiği kimsenin menfaat göreceğine; aleyhine hüküm verdiği kimsenin ise hakarete uğrayacağına; kendisinin hakim huzurunda muhakeme olunduğunu görmek, dünya ve ahiret işlerinde hesap vereceğine delalet eder.

Bazılarına göre; kadı ve hakim görmek, rüyanın görülüş şekline göre rüya sahibinin hal ve şanına ve durumuna bakılarak hayır, şer, kâr veya zarar, adalet veya zulüm, yükselme veya alçalma ile yorumlanır. Hakimin mahkemede karar vermesi için özel yerinde oturduğunu görmek, o yerde adaletin var olduğuna, rüya sahibinin adalete nail olacağına, hakimin bulunduğu yerden indiğini görmek veya indirildiğine şahit olmak, memuriyetinden veya işinden atılacağına, yahut adaletin olmadığına işarettir.