Rüyada Akrep, Böcek, Bit, Pire, Karınca, Çekirge, Örümcek, Uğur Böceği Görmek

 

Rüyada Ağustos Böceği


Rüyada Ağustos Böceğini görmek gönül ferahlama işaret eder.


Rüyada Ateş  Böceği


Rüyada ateş böceği görmek, Kısa süre sonra sevinçli habere ve sağlığa yorulur.


Rüyada Akrep


üyada akrep görmek, el ve dilinden hiçbir kimsenin selamette olmadığı; söz götürüp getiren bir kimse sebebiyle meydana gelecek üzüntü ve kedere işaret eder.

Bazı yorumculara göre çok zahirli akrep, rüya sahibine gelecek maldır. Bunu öldürmek ise, rüya sahibinin elinden çıkacak ve tekrar eline geçecek bir maldır. Akrebin sokması rüya sahibinin eline geçecek ve devamı olmayan bir maldır. Bir kimseye rüyada akrebin vurması o kimseye düşmanını gıybet etmesine ve akrebin vurmasından meydana gelen acı nisbetince o kimseye bir fenalık erişmesine işaret eder.

Bir kimsenin evinde akreplerin yanması o kimsenin düşmanlarının ölmesine delalet eder. Akrebi, yatağı üzerinde görse, o akrep onun düşmanı ve kazancı hakkında üzüntü ve kederdir.

Akrebi gördüğünü ancak kendisini sokmadığını ve akrepten de korktuğunu görse, düşmanı o kimseyi gıybet eder. Ve onun diline düşer. Akrepten korkmadığnı görse, o akrep kendisin gıybet etmeyen ve kendisine bir zarar eriştirmeyen bir düşmanıdır. Rüyada bir akrep öldürdüğünü gören kimse düşmanına karşı zafer kazanır.

Rüyada akrep soktuğunu görmek, düşmanının kendi aleyhinde söz söylediğine ve ondan zarar göreceğine; bir şey görüp onu akrep olmadığı halde, akrep sanan, düşman olmadığı halde birisini kendisine düşman zannettiğine işarettir.Rüyada Bit


Rüyada bit görmek, mala ve faydaya yorulur. Rüyada bitlendiğini görmek, zengin olmaya ve yeni dostlar edinmeye, Üzerinizden bit saçıldığını görmek, malınızdan başkalarının da faydalanmasına,Bit hücumuna uğramak, mal ve kazancınızın gitgide daha da artmasına, Üzerinizdeki bitleri silkip atmak, müsrifliğe ve paranızı çarçur etmeye, Bit öldürmek ise bir dostunuzu kırmaya işarettir.

Yeni ve temiz elbisede görülen bit mal ve dünyalığa, Eski ve kirli elbisede görülen bit borç ve zillete, Yerde görülen bitler zayıf ve aciz insanlara, onların insanı ısırması bu çeşit insanların kötülemesine, Büyük bir bitin vücuttan çıkıp gitmesi ölüme, Çok bit üzüntüye, koğucu insanlara; elbisede olursa dünyalığa ya da müzmin hastalığa,

Biti öldürmek kederin gitmesine, Bitleri üzerinden tek tek toplamak abartılı yalana, Biti yemek birinin gıybetini yapmaya yahut düşmanı kahretmeye, İnsanı fevkalade rahatsız eden bitler tasa, hapis yahut üzüntüye, Tahıl biti görmek, birinin zengin bir kimseyle arasını açmak isteyen hasetçiye, hastalığa, çok çocuk ve az dünyalığa, aile fertlerinden olan düşmana, hastanın bu biti görmesi vefatına, Buğday biti bazen azabı gerektiren amele yahut dünyada görülecek bir cezaya delalet eder.

Bir kimsenin rüyasında üzerine bit düştüğünü görmesi; birçok insanın ondan faydalanacağına, rüyasında üzerinden bitlerin yere döküldüklerini görmesi; o kimsenin kazancının artacağına yorumlanır. Kişinin rüyasında yerde veya üzerinde birçok bitlerin dolaştıklarını görmesi; çok hayırla tabir edilmez. Bir kimsenin rüyasında bitlerin vücudunu ısırdığını ve dolayısıyla ışınlan yeri kaşıdığını görmesi; o kimsenin çevresinde bulunan zayıf karakterli insanların yüzünden onun da her gün biraz daha gerilemekte olduğuna işaret eder.Bir kimsenin rüyasında bir büyük bitin vücudundan çıkıp gittiğini görmesi; o kimsenin elinden mal ve para çıkacağına veya tamiri imkânsız olan bir hata işleyeceğine ve bundan dolayı da vicdan azabı çekeceğine yorumlanır.Rüyada bit yakalayıp öldürmeden yere attığınızı görmek; Sünnet'e. ters düşen bir harekette bulunmaya  işaret eder. Rüyada birçok bit öldürdüğünü görmek; üzüntü ve kederlerden huzura geçişe tabir edilir.

Rüyada Bit Sirkesi

Rüyada bit sirkesi görmek, dedikodu ve fesatlığın size ulaşmasına yorulur. Sirkeleri temizlediğiniz ölçüde bunlardan uzak kalırsınız.
Bit yumurtası yahut yavrusu fesatçı topluluğa, namus ve şeref simsarı aşağılık insanlara,Rüyada Bokböceği

Ahlaksız kimselere, adi himmete, kötü nefse, kötüleri çoğaltan ve kötülüklere çanak tutan insanlara delalet eder.Rüyada görülen pislik böceği, gazaplı ve ailesinin nafakasını sıkan kimsedir.Rüyada pislik böceği görmek; haram mal yemeye veya bir düşmanlığa maruz kalmaya kişi eğer memur ise, işini kaybedeceğine, eğer başka işte ise; işini  başka bir yere nakletmek zorunda kalacağına yorumlanır.Rüyada Böcek
bocek121
Rüyada böcek görmek, içinizi kemiren gizli bir endişeye yorulur. Elinde veya vücudunda böcek dolaştığını görmek, yakın bir zamanda hayırlı bir haber alacağına işarettir.Bir böcek tarafından ısırıldığını görmek, hasta olacağına; böceği öldürdüğünü görmek, işlerinin başkaları tarafından elinden alınacağına işarettir.

Rüyada böcek görülmesi hayra yorumlanır. Kişinin rüyasında herhangi bir böcek tarafından ısırıldığını görmesi; o kimsenin bir hastalanacağına veya beklemekte olduğu bir haberin  biraz daha gecikeceğine yahut uzun süredir takip ettiği hükümet çevrelerindeki bir işini daha bir müddet sonuçlandırmaya muvaffak olamayacağına delalet eder.Rüyada Cırcır Böceği

Rüyada cırcır böceği görmek, patavatsız konuştuğunuzdan dolayı insanlarla ara sıra didişmek zorunda kalmaya işarettir. Rüyada bir cırcır böceği görmek; değerli zamanınızı  lüzumsuz işlerle boş yere harcamaya veya müjdeli bir haber almaya işaret eder.Rüyada Çekirge

Rüyada çekirge, azap ve Allah'ın askeridir. Çünkü çekirge Musa (A.S.)'ın mucizelerindendir. Rüyada bir yerde çekirgenın çıktığını veya eza ve cefa vererek gökte uçtuğunu görmek, o yere inecek kötü bir asker veya zararlı bir yağmurun yağmasına yorumlanır.Gökte görülen ve bulut halinde uçan çekirge sürüsü, o yöreye gelecek felaket ve isabet edecek üzüntüye, Yeryüzünde görülen, yürüyen ve fakat uçamayan çekirge, zarar verme fırsatı bulamayan düşmana, Zararsız olarak görülen çekirgeler korku ve sıkıntıdaan kurtulmaya, Çekirge yemek rızka, Onları bir kap içinde görmek nakit paraya, Güneş ışığına engel olmayan ve siyah bir bulut kümesi oluşturmayan çekirge sürüleri yağmura delalet eder.

Rüyada çekirge görülmesi; yeryüzünün bitkilerden mahrum olmasına işarettir. Rüyada çekirgenin geldiğini görmek, Allah'ın azabının geleceğine, rüyada bir yerde çekirge yenildiğini veya çekirgeden bir şey alındığını görmek; kişinin rızıklanmasına, rüyada çekirgeleri bir çanak içine dökülmüş halde görmek; altın ve gümüşe, rüyada etrafta dolaşan zararsız çekirgeler görmek; keder ve üzüntüye maruz kalmaya yorumlanır.

Bir kimsenin rüyasında üzerine altın çekirge yağdığını görmesi; Allah'ın o kimseye kayıp olmuş malının bedelini vereceğine ve keder ve üzüntülerinden kurtulacağına delalet eder. Bazı yorumculara göre: Rüyada çekirge görülmesi; ekmek pişiren fırıncının halkın yiyeceği ekmeğe hile yapacağına ya da bir fitne çıkacağına işarettir. Rüyanızda karada veya buğdayda gördüğünüz çekirge; helak olmaya, zorluğa ve işsizliğe yorumlanır. Rüyada çekirge görülmesi bazen de iri taneli yağmura işaret eder. Bir rivayete göre de: Rüyada çekirge görülmesi; sebatsızlıkla tabir edilir. Rüyada bir tarlaya çekirge sürüsü konduğunu görmek; işten ayrılmaya, kişi eğer tüccar ise ticâretini  bırakacağına, eğer evli ise eşinden ayrılacağına yorumlanır. Rüyada bir çekirgeyi ele aldığını görmek; yeni bir işe girmeye veya yeniden ticârete başlamaya işaretle tabir edilir. Bir rivayete göre: Rüyada çekirge görmek, kişinin gerçekleşmesini umud ettiği bir işinin neticesiz kalacağına, bir yalanla karşılaşacağına, ancak daha sonra gönül rahatlığına kavuşacağına işaret şeklinde yorumlanır.

Rüyada Çıyan

Rüyada çiyan görülmesi; halk arasında ikilik ve fitne çıkaran zayıf bir düşmanla yorumlanır. Rüyanızda bir çiyan tuttuğunuzu veya bulduğunuzu görmeniz; fitneci ve ikilik çıkarmaya çalışan bir hanımla konuşacağınıza işaret eder. Rüyada çiyan görülmesinin hayra işaret olmadığı hususunda yorumcular ittifak halindedir.

Rüyada Eşek Böceği

Rüyada eşek böceği görmek, kötü nefse, ahlaksız kimselere ve onları çoğaltmaya yorumlanır.Rüyada Güve

Eşya yahut gıda maddesi üzerinde görülen güve gam, üzüntü ve hastalığa, Bir şeyi güvenin yediğini görmek o şeyde meydana gelecek noksanlığa delalet eder.

Kişinin üyada elbiselerini güvenin yediğini görmesi; evinde veya iş yerinde çalışanların kişinin haberi olmadan ona zarar verecek hareketlerde bulunduklarına, mallarını azar azar çalarak sattıklarına, eşyalarını veya takımlarını iyi kullanmadıklarına işaret eder.Kişinin rüyasında bir kitabı veya bir kağıdı güve yediğini görmesi; hayra yorulmaz. Özellikle rüyada güve görülmesi hiç bir zaman hayra alâmet değildir. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Rüyada güve görülmesi; keder hastalığa maruz kalınacağı ile yorumlanır. Böyle bir rüya iyi değildir. Bir yoruma göre de eşyada eksikliğe delalet eder.


Rüyada Hamam Böceği

Hamam böceklerini görmek, zayıf düşman ile yorumlanır. İnsana buğzettiği halde ona bir zarar vermeye güç yetiremeyen zayıf düşmana, sataşmasını sözden öteye geçiremenyen kimseye delalet eder. Hamam Böceklerini görmek, zayıf düşman ile tabir edililir.


Rüyada İpek Böceği

Rüyada ipek böceği görmek; idareli kadın, çok gelir getiren iş, çalışkan ortak veya iş hayatında yardımcı ile yorumlanır. Rüyada ipek böceği açtığını görmek, kazançlı bir işe başlamayı ifade eder.

Kendinin ipek böcek olduğunu görmek; vefalı arkadaşa, çalışkan işçiye, bekar için evlenmeye, fakir için zenginliğe, tüccar ve sanatkar için ise işlerin artıp kazancın çoğalmasına işarettir.

Rüyada ipek böceği görmek, tutumsuz hanıma, hayırsız evlada işaret eder. Rüyada ipek böceği görmek, tüccarlar için alım-satımda aldanması ile işaret eder. Bazen de, ipek böceği görmek mal elde etmeye işarettir. Bazı tabirciler de ipek böceği haram mala işaret eder, demişlerdir.


Rüyada Karınca

Rüyada görülen karınca, zayıf ve hırslı bir kavimdir. Karınca asker, ordu, aile ve uzun ömür ile yorumlanır.

Bir kimse rüyada karıncanın bir köye girdiğini görse, oraya asker girer. Yatağı üzerinde karınca bulunduğunu gören kimsenin evladı çok olur. Karıncanın evinden dışarı çıktığını gören kimsenin, aile halkı azalır. Hasta bulunan bir yerde karıncanın uçtuğunu görse, o hasta ölür. Veya orada bulunan halk yolculuk yaparak sıkıntı çekerler.

Karınca ucuzluk, bolluk ve rızka delildir. Çünkü karınca, rızık olan yerde bulunur.

Hasta olan kimse vücudunda karıncanın dolaştığını görse, ölür.Karınca görmek, geveze ve çok gezen kimselerden gelecek üzüntülere işarettir.

Rüyada karıncanın kanatlandığının görülmesi, birçok askerin ölmesine yorumlanır.

Bir kimse rüyada karıncay ı ağzında yiyecek olduğu halde evine girdiğini görse, o evin hayır ve bereketi çok olur. Karıncanın, ağzında yiyecek olduğu halde evinden çıktığını gören kimse, fakir olur.

Bir kimsenin rüyada sevinçli olduğu halde burun, kulak veya bunlar gibi azalarından karıncanın çıkması, o kimsenin şehid olarak öleceğine yorumlanır. Eğer kendisi mahzun bir halde ise, onun tövbe etmeden öleceğine yorumlanır.

Bir şehirde hiçbir kimseye zarar vermeksizin karıncanın çokluğu, halkın çokluğudur.

Rüyada bir karıncayı öldürdüğünü gören kimse, bir takım zayıf insanlardan dolayı bir günah işler.

Memur olmak isteyen birisi karıncanın konuşmasını işitse, memuriyete kavuşur.

Bir kimse rüyada büyük bir karıncanın, yükle beraber evinden çıktığını görse, o kimsenin nezdinde muhterem tutulan oğlu veya erkek kardeşi tarafından onun malı çalınır.

Bir kimsenin rüyasında evinde birçok karıncalar görmesi; o kimsenin çocuklarının artacağına, kişinin rüyasında yiyeceklerin veya yemeklerin üzerine karıncaların üşüştüklerini görmesi; o kimselerin rahatlarının artacağına veya o sene mahsulün az olacağına, rüyasında evinden karıncaların dışarıya çıktıklarını görmesi kimsenin o evden taşınacağına işaret eder.

Kirmâni'nin yorumuna göre: Rüyada karınca görülmesi mal ve nimetle tabir edilir. Rüyanızda karıncaların evinizden bir şey taşıdıklarını görmeniz; pek hayırla yorumlanmaz. Rüyanızda karıncaların evinize bir şey getirdiklerini görmeniz; hayra yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında ağzından veya burnundan karıncaların çıktıklarını görmesi; o kimsenin ecelinin yaklaştığına, bir rivayete göre de kişinin rüyasında evinde karınca görmesi; o kimsenin evine hırsız gireceğine işaret eder.

Câbiru'l-Mağribî'nin yorumuna göre: Rüyada çok sayıda karınca görülmesi; zayıf bir düşmana yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında evinde birçok karıncalar görmesi; o kimsenin çocuklarının artacağına, kişinin rüyasında evinden karıncaların çıktıklarını görmesi; o kimsenin çocuklarının eksileceğine delalet eder.

İsmail el-Eş'as'ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında evinden karıncaların uçarak çıktıklarını görmesi; o kimsenin evlâtlarından bir kısmının evden ayrılarak gurbete gideceklerine işaretle yorumlanmaktadır.

Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Rüyada karınca görülmesi askerle mukayese edilir. Bir kimsenin rüyasında karınca bulunması gerekmeyen bir yerde karınca görmesi; o mıntıkada oturanların başlarına bir felâketin geleceğine, bir yoruma göre de o bölgenin askerler tarafından işgal edileceğine delalet eder.

Karıncanın Ağzında Getirdiği Şeyi Görmek

Rüyada karıncanın ağzı ile getirdiği şeyi görmek, başkasının rahatı için zahmet ve meşakkate katlanan kimseye yorumlanır. Bazen bu rüya, çabucak zengin ve çabucak fakir olmaya veya çok mal biriktirmeye haris bir adam olduğuna yorumlanır.


Rüyada Kene

Rüyada kene görmek, utanmaz, haysiyetsiz, yapışkan insanlarla yorumlanır.

Kene hain, hasis düşmanla da yorumlanır. Rüyasında kene toplayıp attığını gören, malını yemek isteyen birini yanından uzaklaştırır. Bir keneyi öldürdüğünü gören, düşmanına üstün gelir. Bazılarına göre kanını haram ile dolduran bir adamdır. Çünkü kene, yalnız kan içerek yaşar.

Aşağılık ve düşük karakterli düşmana, başkasının sırtından geçinen geçinen asalak kişiye işarettir.

Rüyada kene görmek, asaletsiz alçak düşmanlara işarettir. Kene görmek, kendi malından yiyen aile ve akrabasından olan kimselerin üzüntü ve kederidir. Rüya sahibinin vücudunda bulunan kene üzüntü, keder ve zarardır. Kene, akrabadan olan bir düşmana da işarettir.Rüyada Mayıs Böceği


Rüyada görülen mayıs böceği, gazaplı ve ailesini geçindirmede eli sıkı bir kimsedir. Rüyada görülen mayıs böceği, haram mal sahibi bir düşmandır. Mayıs böceği, insanlardan nefret eden bir kimseyle de ifade edilir.

Bir kimsenin rüyasında mayıs böceği görmesi; o kimsenin hayatını aptal ve beceriksiz insanlar arasında geçirmek zorunda kalacağına yorumlanır.

Bazen de mayıs böceği, yolculuk yapan ve malı bir şehirden diğer bir şehire nakleden kinli, bir kimseye işarettir. Mayıs böceğinin erkeği, şerli hizmetçiye, dişisi de, lohusa kadının ölmesine işarettir. Mayıs böceği hayırsız ve inatçı bir kadındır. Bundan ötürü Mayıs böceğine rast geldiğini gören kimse inatçı bir kadınla karşılaşır. Mayıs böceğinin akrebe dönüştüğünü görmek, kendisinde düşmanlığı yok zannolunan düşmana işarettir.

Rüyada Örümcek

Rüyada örümcek görmek kocasının yatağında yatmak istemeyen ahlaksız bir kadına yorumlanır. Rüyada örümcek gören kimse, hilekar, zayıf ve tembel bir kimseyi görür.

Bazı yorumcular, örümcek, dokucuya yorumlanır, bazıları ibadet ehli ve takva sahibi bir kimsedir, dediler. Bundan dolayı rüyada örümceğe rastgeldiğini gören kimse, abid ve takva sahibi kimse ile arkadaş olur.

Bir kimse rüyada örümceği ve onun dokuduğu ağı görse, o kimse zayıf ve gevşek olur.Bazen de örümcek dokumacılık sanatı bilmeye yorumlanır. Rüyada örümceğin damdan indiğini görmek, şiddetli bir kışa yorumlanır.

Dokumacıya, ibadete düşkün, takva ehli kimseye, Örümcekle karşılaşmak böyle biriyle karışılaşmaya; Örümcek bazen tenbel, hilekâr ve zayıf kimseye, sihir yapan kadına, yoldan çıkmış kimseye, örümcek yakalamak böyle bir kadınla evlenmeye, Örümcek öldürmek yukarıdaki niteliklerden birini taşıyan kimseden kurtulmaya, Örümceğin damdan düşmesi şiddetli kışa; Örümcek ağı hile ve düzene, fakirliğe, Evinde örümcek ağı görmek yoksulluğa, bunları süpürüp attığını görmek yoksulluktan kurtulmaya işaret eder.

Rüyada örümcek gören kimse, hitekar, zayıf ve tenbel bir kimseyi görür.Bazı tabirciter, örümcek, ibadet ehli ve takva sahibi bir kimsedir, demişlerdir. Bir kimse rüyada Örümceği ve onun dokuduğu ağı görse, Cenab-ı Hakkın, "Halbuki evlerin çürüğü helhalde örümcek yuvasıdır." (Ankebut suresi a.41) mealindeki ayeti gereğince, o kimseye zayıflık ve gevşeklik arz olur. Bazen de örümcek dokumacılık sanatını bilmeye işarettir.

Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyada bir örümcek görülmesi dokumacıya delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir örümcek tuttuğunu görmesi; o kimsenin bir dokuma ustası ile dostluk kuracağına, kişinin rüyasında bir örümceğin kendisinden kaçtığını görmesi; o kişinin zayıf ve dinine bağlı bir kimseden ayrılacağına işaret eder.

Rüyada örümcek görülmesi; kocasıyla geçinemeyen, evinden kaçan ve ahlâksız bir hanıma yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir örümcek tuttuğunu görmesi; o kimsenin tarifi yapılan böyle bir hanımla evleneceğine delalet eder.


Rüyada Pire

Rüyada pire görülmesi zayıf bir düşmana işaret eder. Bir kimsenin rüyasında üzerinde birçok pire toplanarak her yerini ısırdıklarını görmesi; o kimsenin halkın diline düşeceğine ve bundan da büyük ölçüde zarar göreceğine delaletle tabir olunur.

Kişinin, rüyada kendisini bir pirenin ısırdığını görmesi; para kazanacağına, rüyada bir pire öldürdüğünü görmesi; ahlaksız ve namussuz bir adamın şerrinden kurtulacağına yorulur.

Rüyada pire görmek çok şikayetçi, zayıf ve miskin bir kimseye yorumlanır. Rüyada pirelerin ısırdığını gören kimseye terbiyesiz kimseler tarafından üzüntü ve tehdit erişir. Bazı yorumcular da, pire ısıran kimseye mal isabet eder demişlerdir.


Rüyada Pislik Böceği


Rüyada görülen pislik böceği, gazaplı ve ailesinin nafakasını sıkan kimsedir.Rüyada pislik böceği görmek; haram mal yemeye veya bir düşmanlığa maruz kalmaya kişi eğer memur ise, işini kaybedeceğine, eğer başka işte ise; işini  başka bir yere nakletmek zorunda kalacağına yorumlanır.Rüyada Sümüklü böcek

Bir kimsenin rüyasında sümüklü böcek görmesi; o kimsenin bir yerden diğer bir başka yere göç edeceğine yorumlanır.
Bir yerden bir yere göç etmeye, uzun süre dinlenmeye delalet eder.Rüyada Tahta Kurusu

Rüyada tahta kurusu görmek zayıf düşman ile vefasız askere yorumlanır. Tahta kurusu, endişe ve hüzne yorumlanır. Tahtakurusu ile uğraştığını gören kimse, zayıf bir insanla uğraşır.

Rüyada ağıza veya kulağa bir tahta kurusu girdiğini görmek; kişinin eline haram yollardan mal geçeceğine veya kötü bir haber duyacağına işaret eder. Rüyada bir tahtakurusu öldürdüğünü ve kokusunun etrafa yayıldığını  gören kimse; düşmanlarına üstün gelir, rüyada üzerinde birçok tahtakurusu olduğunu görmek; kişinin düşmanlarına galip geleceğine veya haram yollardan mal elde edeceğine ya da bir zorluğa düşeceğine yorumlanır.
Tahtakurusu Koğucu ve kınayıcı, zayıf ve miskin insana delalet eder.


Rüyada Uğur Böceği


Rüyada uğur böceği görmek, yakında müjdeli bir haber alacağına, yakınlarından bir kimsenin evleneceğine, beklemedi bir yerden eline bir miktar mal veya para geçeceğine işaret eder.