Rüyada Kalp Görmek Ne Demektir

Rüyada kalb görmek, kahramanlığa, emir vermeye, oyun oynamaya, cesarete, akıllı, zeki, cömert ve hoşgörülü olmaya işarettir.

Bir kimse rüyada kalbinde korku bulunduğunu görse, o kimse doğru yolu bulur.

Kalb, vücudun meliki, din, dünya, gizli ve açık yönleriyle vücudu koruyan, vücut için gereken önlemleri alan, vücudunun sır yeridir. Bundan dolayı rüyada kalpte iyilik ve kötülükten görülen şeyin tabiri vücuda aittir.

Bir kimse rüyada kalbinin karnında çıktığını görse, o kimsenin dini güzel olur.

Rüyada kalbinin parçalandığını gören kimse, hasta ise hastalığından ve sıkıntılarından kurtulur.

Kalb, rüya sahibinin hanımına yorumlanır. Çünkü kadın, sahip olduğu her şeyinin idarecisidir.

Kalb insanın dini ve zekasıdır. Bundan dolayı bir kimse kalbinde göz bulunduğunu görse, o kimsenin, akıl, zeka ve anlayışına, dindarlığına ve güzel şekilde konuştuğuna yorumlanır.

Kalbinin karardığını veya perdelendiğini gören kimsenin, sapıklardan olduğuna, kalbinin mühürlendiğine, hakikatı anlayamadığına ve gözleriyle hak yolunu göremediğine işarettir.

Rüyada kalbinin parçalandığını gören kimse, korku, zühd ve takva sahibi ise, o kimsenin Cenab-ı Hakka olan bağlılık ve rabıtasına hiçbir şeyin mani olmayacağına yorumlanır. Bazen, o kimsenin sevdiği bir kimsenin haline üzülmesinden dolayı gönlünün parçalanmasına işarettir.

Tanıdığı veya tanımadığı bir kimsenin kötü bir duruma girip, perişan bir hale geldiğini görerek, kalbinin üzüldüğünü görmek, rüya sahibinin Allah'ın emir ve nehiylerine candan bağlı olduğuna, kimsenin kötü bir duruma düşmesine gönül rızası ile baş eğmeyeceğine yorumlanır. Rüyada kalbinde bir hastalığın bulunduğunu görmek, o kimsenin kötü bir duruma düşmeye gönül rızası ile baş eğmeyeceğine yorumlanır. Rüyada kalbinde bir hastalığın bulunduğunu görmek, o kimsenin kötü bir insan olduğuna işarettir. Rüyada, Allah (C.C.) emirlerini ve Peygamber (S.A.V.) Efendimizin hadisi şeriflerine karşı kalbinin katı olduğunu ve bütün bunlarışüphe ile karşıladığını görmek bu kimsenin büyük bir günah denizinde bulunduğuna, Allah'ı anmaktan ve Peygamber Efendimizin hadislerini dinlemekten canının sıkıldığına delalet eder.

Kalb görmek, zihin, zeka, akıl, duyuş, din ve hüküm ile yorumlanır. Güzel ve çirkin, iyi ve kötü her rüya bunlardan birisi ile kıyaslanır.

Kalbinin yaralı ve çıbanlı, kan ve irin içinde görmek, bir şeyden çok etkilenip üzüleceğine, yahut kalbinde bir takım kötü fikirler doğacağına, kalbini pişirip yumuşak görmek, merhamet sahibi olduğuna, kalbini beyaz ve parlak görmek, iyi kalplilik ve iyi niyete delalet eder.