Rüyada Koyun, Kuzu, Koç, Keçi, Oğlak Görmek

Rüyada koyun, keçi ağılı görmek iyiye yorumlanır. Ağıl rüyası gören kadınların eşleriyle ilişkileri güzelleşir, genç kızlar ise sevdiklerine kavuşurlar. Böylesine bir rüya gören, mesleğinde ilerler, tüccar ise kazancı artar.

Koyun, keçi, kuzu ve oğlak gibi hayvanları topluca bir yerde görmek nimet, mal, ganimet , sevinç ve güzel geçimle; Ağıl görmek işleri idare etmeye yahut bir memuriyete tayin edilmeye de delalet eder.

Ağıl rızıklara ticaret ve menfaate işareti eder.Bazen de rüya mahzen ve kasabada malı muhafazaya. Bazen de rüya sahibinin ailesini, hizmetçisinin topladığı evine yahut ticaret kasdettiği hayır ve menfaat umduğu tarlasına işaret eder.

Koyun


Rüyada görülen koyun ganimete, çocuğa, hayırlı ve bereketli mala, Koyun sağmak ya da etini yemek hayra ermeye, rızık ve nimete,Koyun otlatmak yönetici olmaya, Derisi yüzülmüş koyun birinin vefat etmesine, Koyun sürüsü itaatli ve uysal halka, Kirli koyunlar pis ve haşerat taşıyan insanlara, koyunun baş ve bacakları ganimet malına, Koyunun kuyruğu kadın malına, bol nimete,

Koyun yüzücüsü halka zulmeden amir yahut memura,

Rüyada görülen koyun, namuslu ve şerefli kadına yorumlanır. Bir koyunun, kendi önünde yürüdüğünü ve ona yetişemediğini gören kimse, bir kadının peşine düşer

Koyun eti yediğini gören kimse, büyük bir hayra erişir.

Bir kimse rüyada koyunları karşı tarafa geçirdiğini görse, akılsız bir takım kimselere yorumlanır. Koyunların bir yerde toplu olarak durduklarını görse, bir iş için o yerde toplanan bir takım erkeklere işarettir.

Koyunların yünlerini kırktığını gören kimse, üç gün ihtiyatlı davransın ve evinden dışarı çıkmasın.

Beyaz koyun hayra delildir. Siyah koyun da öyledir, ancak beyaz koyun daha makbuldür.

Koyun kaybetmek, erkekle kadın arasında ayrılığa işarettir. Koyunun kuzuladığını görmek, arzulara kavuşmaya yorulur. Koyunun iç organları, nimettir.

Koç

Rüyada koç görmek, şerefli ve muteber bir adama yorumlanır. Bir kimse rüyada bir koç boynuzu aldığını görse, yüksek ve muteber bir adam, bir husustan kendisini meneder.

Koçun kuyruğunu aldığını gören kimse, şerefli bir adamın işine ve malına sahip olur ve ondan hayra erişir veya işin sonunda o adama varis olur. Yahut o adamın kızını alır.

Eğer rüyada bir koç boğazlasa, büyük bir düşmanına galip gelir. Eğer hasta ise, hastalığından kurtulur.

Bir koçu başına ve omuzuna aldığını gören kimse, iri yarı bir adamın idaresini üzerine alır.

Bir koça bindiğini, dilediği gibi onu kullandığını ve o koçun da ona itaat ettiğini gören kimse, iri yarı bir adamı mağlup eder. Ve dilediği ve istediği bir şekilde onu kullanır. Eğer koç ona güçlük çıkarırsa, o kimse o adamı itaatı altına alamaz.

Rüyada bir koçun boynuzlarını veya birisini kırdığını gören kimse, büyük bir kimseyi zayıf düşürür ve onun kuvvet ve kudretini kırar.

Rüyada bir koçla mücadele ettiğini gören kimse, kuvvetli bir adamla münakaşa eder ve bunlardan galip gelen uyanıkken de galip gelir.

Bir kimsenin rüyada bir koçunun öldüğünü görmesi, büyük bir adamın ölmesine yorumlanır.

Rüyada bir koç boğazladığını ve derisini yüzdüğünü gören kimse düşmanlarının malını alır. Eğer o koçun etinden yediyse düşmanının malını yer.

Kendisini bir koçun boynuzladığını gören kimseye bir eza ve cefa isabet eder.

Kuzu

Rüyada görülen kuzu ana ve babasına itaat eden bir çocuktur,Hanımı gebe olan kimse rüyada bir kuzu bağışlandığını görse, itaatli bir erkek çocuğu ile müjdelenir. Hayvanların bütün küçük yavruları rüyada onlara sahip olanlar için üzüntüdür. Ancak İnsanların küçük kız çocuklan butabirden başka olarak, dünyalığa işarettir. Bir kuzu kestiğini gören kimsenin kendi çocuğu veya ailesinden bazılarının çocuğu ölür.

Koyun ve Keçi Sağmak


Rüyada koyun vs. sağmak, güzel ilişkiye, yaltakçılığa, siyasete ve rızık temin etmeye yorumlanır. Yorumda sağılan hayvan muteber tutulur.
Rüyada bir koyunu sağdığını gören kimse, o sene bir hayra erer. Rüyada koyunlara rastladığını veya onlara sahip olduğunu gören kimse, büyük bir mala erişir.Koyun sağmak insanlarla iyi geçinmeye, siyaset ilmini iyi bilmeye ve rızka işaret eder.

Bir sığırı sağıp sütünü içtiğini gören, fakir ise zengin ve şerefli olur. Eğer zengin ise zenginliği artar.

Koyun kuyruğu

Bu rüya, yemin etmeye ve bazı isteklere işarettir.Bazen bolca nimet, faideli ve hayırlı evlada işarettir.Bazı kere de kadın malı ile tabir edilir.

Keçi

Dişi keçi kadına, çocuğa, mülke, ziraate; Keçi sağmak rızık teminine, güzel ilişkiye, siyaset bilmeye, insanlara mudara yapmaya, Erkek keçi (teke) tedbir sahibi kimseye, şerefli ve itibarlı bir adama, Erkek oğlak evlada, onun eti mal ve dünyalığa, yemek maksadı dışında erkek oğlak kesmek çocuğun vefat etmesine, Erkek oğlağı kulağından tutarak eve götürmek ve orada kesip etinden yemek uzun bir zaman fakirlik çekmemeye, Keçi tersi şerefli bir kimsenin malına, keçinin kılı mala, Dişi oğlak kız evladına, eti mal elde etmeye delalet eder.

Rüyada keçi görmek, cahil, inatçı ve ahmak bir kimseye işarettir. Bazı tabirciler keçi dini bütün ve sağlam bir kimseye işarettir, demişlerdir.

Rüyada keçi görmek veya keçi sütü içmek fevkalade iyidir. Rüya sahibi tüm arzu ve emellerine kavuşur.

Rüyada keçi eti yemek, hafif geçecek bir hastalığa yorulur.

Dağ keçisi


Rüyada dağ keçisi görülmesi; haddini bilmeyen bir kişi ile yorumlanır. Bir kişinin rüyasında bir dağ keçisine veya bir koça rast geldiğini görmesi; o kimsenin büyük bir devlet adamından ganimet alacağına, kişinin rüyasında dağda bir koç görmesi; o kişinin devlet başkanının yanında olan bir kimseye iftira edeceğine, kişinin rüyasında dağ keçisinin etini yediğini görmesi; o adamdan yardım göreceğine yorumlanır.

Bir kimse bir dağ keçisine, keçiye yahut koça rastgeldiğini görse, ganimet alır. Vahşi hayvanları avlamak ise, ganimettir. Dağ keçisine rastladığını gören kimse, bir zarara uğrar. Onun etini yediğini görse, eline mal geçer.

İmam Nablusi'ye göre:


Rüyada dağ keçisi görmek, haddi tecavüz eden bir adamdır. Bir kimse bir dağ keçisine, keçiye yahut koça rastgeldiğini görse, büyük bir melikten ganimet alır. Çünkü dağ, zorba bir meliktir. Vahşî hayvanları avlamak ise, ganimettir. Dağda koç gören kimse, büyük bir melikle ilişkisi olan adama iftira eder. Dağ keçisine rastladığını gören kimse, bir zarara uğrar. Onun etini yediğini görse, mezkûr melikin adamından eline mal geçer.

Oğlak


Boğazlanmış oğlak görmek çocuk ölümüne, Oğlak ve kuzu boğazlamak yahut onlara binmek çocuklarla oyun oynamaya ve eğlenmeye, Oğlak eti evlat tarafından gelecek az mala işaret eder.

Rüyada bir oğlak görmek; Kişinin, oğlu vasıtasıyla ailesinin adını süreceğine ve soyunun devamına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında oğlak kestiğini görmesi hayırsızlığa, etini yemesi; o kimsenin hastalığa yakalanacağına yorumlanır. Bir kişinin kendisine bir oğlak hediye edildiğini görmesi; o kişinin bir erkek evladı olacağına, kişinin rüyasında kendisinin bir başkasına bir oğlak hediye ettiğini görmesi; o kimsenin oğlak hediye ettiği kişi ile bir akrabalık kuracağına delalettir.

Imam Nablusi'ye göre:


Rüyada oğlak, çocuktur. Bundan dolayı, boğazlanmış oğlak görenin çocuğu ölür.Bir oğlağa sahip olduğunu görenin bir çocuğu olur. Yemek için oğlağı boğazladığını gören kimse çocuğu yüzünden mala nail olur, yahut eline cüz'î bir mal geçer. Başkalarına yedirmek maksadiyle oğlağı boğazladığını görenin, aile ve yakınlarından bazılarının çocuğu ölür. Oğlak veya bir kuzu boğazladığını veya onlara bindiğini gören kimse çocuklarla oynar ve eğlenir. Oğlak eti yediğini gören, bir çocuktan az bir mal elde eder.