Rüyada Arı, Bal Arısı, Sinek, Karasinek, Sivrisinek Arı Beyi, Kovan Görmek

Rüyada Arı

Rüyada arı görmek rızıkla yorumlanır. Rüyada bir arı  kovanının başında bulunduğunu ve arıların kovana girip çıktıklarını görmeniz; geçim sıkıntısı çekmeyeceğine, rızkınızın bol olacağına, Kişinin, rüyada bir arının soktuğunu görmesi; kazancına hased kimselerin bulunduğuna işaret eder.

Rüyada arı tutmak, arzuların gerçekleşmesiyle tabir olunur.

Rüyada arı görmek çok çalışmaya ve bol kazanç elde etmeye yorumlanır. Arı sokması, zarara uğramanın işaretidir. Arı balı: Eşinizin zengin olacağına,Arı kovanı: İyi bir insanla evlenmeye, Arı kuşu: Çok özel ve ahlaklı bir kadına, Arı sokması: Yakınlarınızın kıskançlıklarından dolayı üzülmeye, Sarı arı: Uzak bir akrabanızın hastalanmasına, İri arı: Evlenmeye veya mirasa konmaya, Arı öldürmek ise beklenmedik bir habere işarettir.
Rüyada Bal Arısı

balarisi
Rüyada bal arısı görmek, çalışmalarınızın düşündüğünüz kadar verimli olmadığını veya cimri bir dostunuzun kötü niyetli olduğunu anlamaya işarettir.

Rüyada bal arısı görmek tabiri oldukça farklıdır. Bu yorumların bazısı şöyledir: Bal arısı kazanç ve berekete veya faydalı ve insanları iyiliği ile memnun eden bir kişiye işarettir.

Kirmani'ye göre de bal arısı bir bilim adamını veya ilimle iştigal eden bir kimsedir. Bir rivayete göre, arının kendisini soktuğunu gören zahmetle helal mal kazanır. Bal arısını öldürdüğünü gören malından zarara uğrar.Rüyada Arı Beyi
-Kraliçe Arı

Rüyada arı beyi görülmesi; çok faydalı, değeri yüksek, dindar, inançlı, zühd ve takva sahibi ve hiç bir kimseye eziyet etmeyen bir insana delalet eder.


Imam-i Nablusi'ye Göre


Rüyada arı beyini görmek, çok faydalı kadir ve şöhreti  büyük mütedeyyin, mümin, dindar ve hiç bir kimseye sıkıntı vermeyen bir adama delalet eder. Rüyada bir kimse arı beyinden bir şeye nail olduğunu görse, vücudunun sağlıklı  olmasıyla beraber helal mala kavuşur. Rüyada birçok arı beylerine nail olduğunu gören kimse, zengin bir topluluğa idareci olur.


Rüyada Arı Kovanı

Rüyanızda arı kovanı görmeniz iyiye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında arı kovanı görmesi; eşe (zevce) yorulur. Yani böyle bir rüya gören kimsenin eşinden çocukları doğacağına ve eşinin de zenginleşeceğine yorumlanır. Bir başka tabire göre de rüyada arı kovanı görmek; üzüntü ve ke­derden kurtulmaya ve iyi bir müslüman olunduğuna işaret eder.

Arı kovanından bir şey çıkardığını gören kimse, ev halkı ve tanıdıklarına eziyet eder. Kovandan bir şey çıkarır iken, üzerine toplandıkları halde arıların onu sokmadıklarını görmek, yakınlarının onun aleyhinde toplanmalarına ve ancak bundan zarar görmeyeceğine işarettir. Eğer toplanan arılar kendisini sokarsa, bundan zarar görebilir.


Rüyada Arıcı


Rüyada arıcıyı görmek, mücadele etmeye, mal almaya ve silah kullanmaya işaret eder.

İmam-i Nablusi'ye Göre

Rüyada arıcıyı görmek, savaş, kuşatma ve mal almaya, sıkıntı ve zorluğa ve silah kuşanmaya delalet eder.

Rüyada eşek arısı görmek, kötü nefse ve ahlaksız kimselere işarettir.Rüyada At Sineği


Rüyada at sineği görmek; ev halkı, evlat ve akrabalarla yorumlanır. Kişinin, kendisine ait bir atın üzerinde at sineği görmesi; o kimsenin çok günah işleyeceği ile yorumlanır. Bir başka yoruma göre de ailesinden birine faydası olur. Bir at sineği öldürdüğünü gören kimsenin malında eksiklik meydana gelir. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Rüyada at sineği görülmesi beş şeye yorulur. Bunlar: Eş, mal, nimet, kızgınlık ve hiddettir.Rüyada Sinek


Sinek görmek zayıf fakat insanı rahatsız edici bir düşmandır. Bir rivayete göre, zayıf ve inatçı bir düşmandır. Rüyada boğazına bir sinek kaçtığını gören, bu gibi insanlarla konuşarak onlardan çok az bir menfaat görür.

Bazı tabircilere göre, sinek, faydasız insanla tabir olunur. Çok sinek görmek asab bozucu bir şeydir. Rüyasında ağzına, gözüne, burnuna sinek girdiğini gören, ahlak düşkünü bir adamdan biraz faydalanır. Kulağına sinek kaçtığını gören, kötü bir insanın aleyhinde söylediği bir sözü duyarak üzülür.

Bir rivayete göre de sinek, tedbiri az kıskanç bir adamdır. Sineklerin kendisini ısırdığını görenin evi ve eşi bazı alçak adamların önemsiz, saldırılarına uğrar. Rüyasında sinek yediğini gören, istemeyerek düşmanının malını alır.

Malından bir şey üzerine sineklerin üşüşmüş olduğunu görmek, hırsızlığa, kulağına bir sineğin girdiğini görmek, devlet ve nimete delalet eder. Bir rivayete göre sinek görmek, rahat ve vücut sağlığı ile yorumlanır. Yemeğine sinek düştüğünü görmek, rızkının ve malının kıskanıldığına işarettir.

Bir kimsenin rüyasında boğazına, burnuna ve gözüne sinek kaçtığını görmesi; o kimsenin ahlâk düşkünü birisinden biraz faydalanacağına, kişinin rüyasında kulağına sinek kaçtığını görmesi; o kişinin kötü bir kimsenin aleyhinde söylemiş olduğu bir sözü işiterek üzüleceğine işaret eder.Kişinin rüyada sineklerin kendisini ısırdıklarını görmesi; o kimsenin evi ve eşinin birtakım alçak kimselerin basit bir saldırılarına uğrayacağına, kişinin rüyasında sinek yediğini görmesi; o kimsenin istemeyerek de olsa düşmanının malını alacağına işaret eder.Rüyada Kara Sinek

Rüyada görülen kara sinek, çok söven, zayıf miskin ve alçak bir kimseye yorumlanır.

Rüyada bir kimseye bir kara sinekten bir fayda dokunsa, o kimseye misken ve alçak insanlar tarafından bir fayda erişir. Kara sineği yediğini gören kimse kötü bir rızka kavuşur. Kara sineğin karnında olan şey, alçak bir kimseden maldır.

Kara sineğin karnına girdiğini gören kimse, akılsız bir kavimle oturur kalkar, arkadaşlık yapar ve onlardan devamlı olmayan haram mala erişir.

Kara sineğin büyüğü, halka zarar veren ve malı ifsad eden bir düşmandır.

Malına kara sineğin düştüğünü gören, hırsızların onu çalmasından korkmalıdır.

Kulağına bir kara sinek veya sivri sineğin girdiğini gören kimse hayra ve berekete kavuşur.

Kara sinek öldürdüğünü gören kimse, rahata ve vücud sağlığına kavuşur.

Misafir olan kimsenin başında kara sineğin konması, malının gitmesine yorulur.

Kara sineği malından bir şey üzerine konduğunu görse, o kimsenin malının çalınmasından, hırsızların saldırısına uğramasından korkulur.

Kara sinek, şiddetli bir düşman ve zayıf bir askerdir. Bazen de kara sineklerin toplanması, temiz ve güzel rızka yorumlanır. Bazen de kendisinde hastalık bulunan bir kimse için ilaçtır.

İmam-i Nablusi'ye Göre

Baş ucunda bir kara sineğin uçtuğunu görse, o kimseyi herhangi bir hususla tehdid eden bir reis tarafından onun üzerine istila ve hakimiyeti isteyen kudret ve hilesi zayıf bir düşmana delalet eder. Halbuki rüya sahibi de bundan korkmaz.

Seyahate çıkmak isteyen kimsenin rüyada üzerine bir kara sineğin konduğunu görmesi, yolunun kesileceğinden korkulduğundan dolayı yolculuğa çıkmasın ve bundan sakınsın.

Kara sineği yediğini gören kimse, helal olmayan bir malı yer. Ağzında kara sineğin olduğunu gören kimsenin, eşkiyaların iltica edip sığındıkları bir adam olduğuna delalet eder.

Kara sinek öldürdüğünü gören kimse, rahata ve vücud sağlığına nail olur.


Rüyada Sivrisinek


Rüyada sivrisinek görülmesi; insanlara zarar veren, alçak ve zayıf bir kimseye yorulur. Rüyada eve sivrisineklerin girdiğini görmek; o kimsenin üzüntü ve sıkıntıya maruz kalacağına işarettir. Kişinin, rüyada burnuna bir sivrisineğin girdiğini ve çıkmadığını görmesi; belâ ve eziyete maruz kalacağınıza, rüyada burnundan sivrisineğin çıktığını görmesi; belâ ve eziyetten kurtulacağına işaret eder.

Rüyada sivrisinek, kan dökücü ve bedeni çirkinleştiren düşmanla tabir edilir. Sivrisinek, bazen de namus ve hürmete ve mevki  sahibi olan kimse üzerine yeis ve şiddetin gelmesine işarettir.