Rüyada At, Kısrak, Beygir, Eşek, Katır vb. Görmek

Rüyada At

Rüyada görülen at insanın dileğini temsil eder. Rüyada yanında at olduğunu görmek, rızkın geniş olmasına ve düşmana galip gelmeye delalet eder. Ata binmeye layık olmayan kimsenin rüyada ata bindiğini görmesi, izzet ve makam sahibi olmasına işaret eder. Bazen de o kimse için yolculuk meydana çıkar.

Erkek ata bindiğini gören kimse düşmanından korunur. Rüyada taya bindiğini gören kimsenin güzel bir çocuğu olur.

Bekar olan kimse kısrağa bindiğini görse, hanımefendi, zengin ve asıllı bir kadınla evlenir.

Bazen de at, güzel yapılmış eve işaret eder. Bir kimse başkasının atına binse o kimsenin mertebesine yükselir.

Bir kimse eğersiz ve gemsiz bir kısrağa bindiğini görse, ahlaksız bir kadınla evlenir. Yahut sebatı olmayan bir işi üzerine alır. Bir kimse bir takım atlara sahip olduğunu veya onları otlattığını görse, arkadaşları arasında değerli olur. Bir kimse kendi yanında veya evinde bir atın telef olduğunu görse, bir insanın vefatına delalet eder.

Ata bindiğini gören kimsenin hanımı hamile ise, bir oğlan çocuğu doğurur. At, uzaktan gören kimse için, müjde izzet ve hayırdır. Kısrak at, şerefli bir kadındır. Katı ve sert başlı olup binicisi durdurmak istediğinde durmayan at, deli bir kimsedir. Yürütülmek istendiği zaman duran at, bir işi benimsemeyip tembel olan ve işlerinde tembellik gösteren insana işaret eder.

Bazı yorumcular, at şöhrettir derler. Siyah ata bindiğini gören yolculuk yapar ve o yolculukta malı eksilir. Erkek at, saltanat ve devlettir. Bir kimse rüyada kendisine bir takım atların arzedildiğini görse, o kimse dünyayı arzu etmek sebebiyle namazından geri kalır. Kendi atından inip başkasının atına bindiğini gören kimse, bir halden diğer hale geçer.

Bir kimse at üzerinde elinde mızrak olduğu halde insanlara saldırdığını görse, dilencilik yapıp halktan ısrarla birşeyler istemesine delalet eder. Bir kimse bir at veya bir eşek satın aldığını ve parasını saydığını, elindeki paraları çevirdiğini görse, söylediği bir sözden dolayı hayra erişir.

Rüyada ata binme makam ve rütbe, yolculuk ve düşmana galip gelmeye delalet eder. Kuyruğu, yelesi ve ayakları kızıl olan at dindarlıktır. At, güzel evdir. Beyazı siyahına galip olan at ile kızıl kısrak, neşeli, dindar kadına delalet eder.

Birçok ata sahip olan meslektaşları ve akranları içinde sivrilir. Kuyruk tüyü gür olan at evlat ve akraba çokluğuna, Atın bir tarafa doğru sıçraması, binen kimse için bir işe ya da düşünceye meyletmeye, Melez at izzet ve şerefe, yüksek rütbeye yahut asil bir evlada delalet eder. Çift kanatlı ata binen ya dünyalığa ya da saltanata kavuşur. Kendi zayıf atını güçlü bir atla değiştiren kötü halden iyi hale; bunun aksi olursa, diğer hale duçar olur. Bir atın terkisine binen birinin vekili olur ya da onun meslek ve meşrebini devam ettirir. Bir yerleşim alanına topluca giren başıboş atlar şiddetli yağmur ve sele. Terkedilmiş yılkı atları devlet ve saltanatı sona eren insanlara, yaşlı ve düşkünlere delalet eder.

Rüyada taya binmek, bekar kimse için, iyi ve zengin biri ile evlilik yapmasına veya bir ev sahibi olacağına işarettir. Rüyada genç ve iyi bir cins at görmek, rüya sahibinin iktidarının artmasma, rızkının çoğalmasına,

Beyazımsı gri renkli bir at görmek, kazançlı işlerin peşinden koşmaya,
Koyu kırmızı veya kül renginde yaşlı bir at görmek ise, işlerin bozulmasına işarettir.
Beyaz at görmek veya boz renkli bir ata bindiğini görmek, düşmanlarını mağlup etmeye,
Siyah at büyüklüğe, zenginliğe, yücelik ve saltanata, Siyah ata bindiğini gören kimsenin şeref ve itibara, mevki yükselmesine,
Kır ata bindiğini gören kimse kısa süre içinde evlenir.

Gemsiz bir ata binmek, rüya sahibinin istemediği halde birisinin emri altına girip onun emirlerini yapmak zorunda kalmasına işarettir. Huysuz ve azgın ata binmek, rüya sahibinin hilekar ve yalancı bir kimse ile ilişki kurmasına ve bundan ötürü ve ondan zarar görmesine işaret eder. Eğersiz bir ata binmek, rüya sahibinin giriştiği işlerden olumlu neticeler elde edemeyeceğine işaret eder.

Rüyada bir at öldürdüğünü gören kimse, mal ve paraya kavuşur. Bir at tarafından ısırıldığını gören kimse, herkes tarafından saygı görür. Ölmüş bir at gören kimse, şeref ve itibara kavuşur. At eti yediğini görmek, rüya sahibi için iyi değildir.

attand Attan düştüğünü gören kimse, para kaybına uğrar ya da sağlığı bozulur. Rüyada at sattığını gören kimse, ya birisi ile kavga eder veya aile hayatında geçimsizlikler olur. Pazardan bir at satın aldığını gören kimse, eğer memursa, hızla terfi ederek yüksek mevkilere nail olur. Erkek at iktidar ve güçtür. Dişi at ise, şerefli bir kadındır. Bir kısrağa bindiğini veya satın aldığını gören kimse, şerefli bir kadınla evlenir. Eğer rüya sahibi evli ise, ya da evlenme niyetinde değilse, o zaman büyük bir araziye nail olmasına işaret eder.

Bir kimsenin rüyasında bir ata bindiğini görmesi; o kimsenin kısa süre sonra evleneceğine rüyasında ata bindiğini gören gerçekten ata binen birisi ise; değerli bir makama yükseleceğine veya bir seyahate çıkacağına, rüyasında gemsiz bir ata bindiğini gören kimsenin; istemediği bir kimsenin emrine girerek onun emrinde çalışacağına yorumlanır.

Bir kimsenin rüyasında huysuz bir ata bindiğini görmesi; o kimsenin yalancı ve hilekâr birisiyle karşılaşacağına ve ondan zarar göreceğine, Rüyanızda bir attan inip başka bir ata bindiğinizi görmeniz; eğer memur iseniz; memuriyetinizi veya işinizi değiştireceğinize delalet eder. Rüyada bağlı bir at görülmesi; gecikmiş bir mutluluğa, silâhlı olarak bir ata bindiğinizi görmeniz; yüksek bir memuriyete, başarılı ve güçlü olmaya, atın çalındığını görmeniz; işinizi kaybedeceğinize veya hasta iseniz öleceğinize, rüyanızda bindiğiniz attan indiğinizi görmeniz; işinizden çıkarılacağınıza, itibardan ve gözden düşeceğinize yorumlanır.


Rüyada At Nalı


Rüyada at nalı görmek,her daim hayra ve iyiliğe yorulur, şansınızın açılmasına ve maddi sıkıntılardan kurtulacağınıza işarettir. Yolda bir at nalı bulan mutlu olur. Evinin kapısına uğur olsun diye bir at nalı taktığını görmek, o eve hastalık ve mutsuzluk girmeyeceğine işarettir.


Rüyada Atlı Karınca


Rüyada atlı karıncaya binmek, aşk günlerinizin ayrılıkla biteceğine delalet eder. Rüyada atlıkarıncaya binmek aynı zamanda sevinçli günlerin habercisidir.
Rüyanızda atlıkarıncaya bindiğinizi ya da çocuğunuzu bindirdiğinizi görmeniz; uzun zamandır beklediğiniz bir haberi alacağınıza ve iş konusunda ortaklarınız veya iş arkadaşlarınızla anlaşarak büyük bir kazanca sahip olacağınıza delalet eder. Bir başka tabire göre rüyada atlıkarıncaya binmek; neşeli günlerin çok yakın olduğuna işaret eder.


Rüyada At Tersi (Gübresi)


Rüyada görülen at tersi, mala kavuşmak demektir. Bundan dolayı at tersi süpürdüğünü gören kimseye şerefli ve kıymetli seçkin ve değerli bir kimseden mal isabet eder.

Rüyada Aygır


Rüyada aygır görmek iş hayatına ilişkin olarak yorumlanır. Aygır, rütbe sahibi zengin bir kimsedir. Rüyada bir aygırı bir kısrakla oynaşırken görmek, hayatta büyük değişikliklerle karşılaşacağına ve yakında çok zengin bir kimse ile iş yapacağına işarettir. Rüyada bir aygıra sahip olduğunu gören, varlıklı bir kişi ile dostluk kurarak ondan yararlanır ve işlerini yoluna koyar.

Rüyada Beygir


Rüyada görülen beygir, insanın çaba ve gayretidir. Beygirlerin büyükleri dünya işlerinin faziletlisidir.

Bazı yorumcular da beygir yolculuktur demişlerdir. Beygirinin toprakta veya çöplükte yuvarlandığını gören kimsenin çalışma ve gayreti fazla olur ve malı da ziyadeleşir.

Beygirinin suda boğulduğunu gören kimse ölür ve onun üzerine gelecek bir beladan korkulur. Bir kimsenin beygiri çalınsa, o adam hanımını boşar. Beygirinin zayi olduğunu gören kimse, hanımı hakkında kötülük eder.

Dişi beygire sahip olduğunu gören, bir kadına sahip olur.


Rüyada BinmekBir kimse rüyada bir hayvana bindiğini görse, nefsine uyar. Eğer güzel biner, kendini ve atı iyi tutarsa, o kimse nefsine hakim olur.


Semer vurulmuş bir hayvana bindiğini gören kimse, ne fakir, ne de zengin, orta halli olarak yaşar, Rüyada bütün hayvanlara binmek, izzet ve saltanattır. Rüyada iyi beceremeyerek bir ata bindiğini görse nefsinin isteklerine tabi olur.
Eğer güzel biner, kendini ve atı iyi tutarsa, o kimse nefsine hakim olur. Bütün takım ve aletleri ile bir ata bindiğini ve kendisinin evi ve haline münasip olarak da hizmetçisi ve çalımı olduğunu görse, o kimse ecdadının izzet ve ülkesine varmasına delalet eder.


Zorla bir adamın boynuna bindiğini gören kimsenin ölümüne ve kahren cenazesini yüklenip götürmesine delalet eder. Rızası ile bir adamın boynuna binse, o adam o kimsenin külfet ve eziyetine tahammül eder. Bazı tabirciler, o kimse çetin ve müşkül bir iş talebinde bulunur, dediler. Eğer o kimseyi boynundan düşürüp terketse, o kimsenin istediği işi noksan kalır. Hayvana tersine binse, özür kabul etmemesine, nasihat dinlememesine, Ihtiyaç zamanında arkasını dönmesine yahut arkadan veya hayız zamanında hanımına yaklaşmasına işarettir.


Rüayada Eşek

Rüyada eşek görmek, amelsiz alime veya yatak, kilim vs. gibi insanın ayağını bastığı şeylere yorumlanır. Rüyada katır ve eşeklere sahip olmak yahut binmek, mal yahut evlat ile ziynetlenmeye yorumlanır. Dişi eşek, geçime, yardımcıya ve nesli çok olmaya yorumlanır.


Rüyada Eşek Palanı

Rüyada görülen eşek palanı, değer verilmeyen biridir. Erkeğin, rüyasında eşek palanına bindiğini görmesi, uzun müddet zulmettiği ve bu sayede rahatça ve müreffeh yaşadığı zulmünden tövbe etmesine yorumlanır.

Rüyada eşek palanı görülmesi; kendisine değer verilmeyen bir kadına işaret eder. Bir erkeğin rüyasında eşek palanına bindiğini görmesi; o insanın uzun süre başkalarına zulmettiği ve bu sayede de huzurlu bir hayat yaşadığı zulmünden dolayı tövbe edeceğine yorumlanır.

Eyer

Eyerin üzerine binmek iş ve amaçtan  başarıya, Semer, palan ve eyer gibi şeyler hayvan üzerinde görülmez ise evin hanımına, Eyer bazen asil ve zengin bir kadına, idareciye, hayvan ve araç türünden binite, Eyerin kırılması yahut paramparça olması işllerin bozulmasına yahut hanımının vefatına, Hayvanın semer, eyer ve palan gibi üserine vurulan şeyleri çıkarmak eşiyle arasında meydana gelecek bir tartışmaya yahut kazanç vasıtalarında meydana gelecek olumsuzluklara,

Hayvana eyer, palan vb. vurmak yolculuğa, güzel eşyaya, Semer vs. altında görülen keçe üzüntü ve kederin, zorluk ve sıkıntının geçmesine, Eyer örtüsü gösterişli ise mülk ve saltanata, kirli ve gösterişsiz ise itaatsizliğe ve bunun sonuu gelecek azaba; Eyer, semer vb gibi şeyler yapan kimseyi görmek nikah kıyan kimseye, kırık-çıkıkçıya, tedbirli ve işlerini sağlam tutan kimseye delalet eder.


Rüyada Katır

Katır, yolculuğa ve zinadan meydana gelen çocuğa yorumlanır. Çünkü katırın babası kendi cinsinden değildir.

Bir kimse rüyada beyaz yüzlü ve dört veya iki ayağı sekili bir katıra binip kıble tarafına yöneldiğini görse, hacca gider. Eğer başka bir tarafa yönelmiş ise, şan ve şerefle uzak yolculuğa çıkar, Katıra binmek uzun ömre yorulur.

Eğeri ile beraber görülen katır dişi ise güzel ve edibe bir kadına, eğeri olmayan çıplak katır ise, kendisine menfaatı olan yolculuğa işarettir.
Katır, kısır olmakla da tabir edilir.

Bir kimse rüyada, kullanılması güç ve bağlanmaları zor bir takım katırlar ve eşekler görse, kendinden aşağı kimseler tarafından ona yapılacak hileye ve hastalığa yorumlanır.

Bir katıra bindiğini gören, bir insanla düşmanlık ve münazara yapar. Katıra sahip olduğunu gören, mala sahip olur.

Kendisinin doğuran bir katırı olduğunu görmek, malın artmasını arzu etmeye yorumlanır. Katırın doğduğunu görse bu arzu ve isteği tahakkuk eder. Erkek hayvanın doğurması ve yavrusunu emzirmesi rüyası da böyle tabir edilir.

İtaat eden bir katıra binmek, binen için güzeldir. Bilinmeyen zayıf bir katır, nesli ve soyu çirkin, habis bir kimseye yorumlanır.

Rüyada siyah ve dişi bir katıra binmek, mal sahibi zengin ve kısır bir kadına yorumlanır.

Katıra dönüştüğünü gören, makam ve rütbesinden azledilir.

Katır sütü içtiğini gören kimse, içtiği sütün azlık ve çokluğu nisbetinde, sıkıntı ve güçlüğe girer.

Rüyada katır görmek inatçı kimseye, kısır erkek veya kadına, zina mahsülü çocuğa yahut yolculuğa,

Katıra binip kıble yönüne doğru gitmek hacca, Eğer başka bir tarafa yönelmiş ise, şan ve şerefle uzak yolculuğa çıkar,

Katıra binmek kısır bir kadınla evlenmeye, Eyerli dişi  katır güzel ve edebiyat ehli bir kadına, Uysal bir katıra binmek hayır ve iyiliğe,

Katıra tersine binmek haram bir kadına işarettir. Seferde ise yolculuğu sona erer ve üzüntüye düşer. Bir kimse rüyada, kullanılması güç ve başlanmaları zor bir takım katırlar görse, kendinden aşağı kimseler tarafından ona yapılacak hileye ve hastalığa işarettir. Bir katıra bindiğini görse, bir insanla düşmanlık ve münazara yapar.


Katırcı

Rüyada katırcıyı görmek, iş yapmakta öncül bir valiye, hayvanların çoğalma ve ıslahı vazifesini üzerine alan ve yürüten bir memura yorumlanır.


Rüyada Katır Tırnağı

Rüyada katır tırnağı görmek, sevilmeyi ve kavuşmayı ifade eder.


Rüayada Kısrak


Rüyada görülen kısrak, şerefli bir kadına işarettir. Üzerine semer vurulacak cinsten olan kısrak, bir kadına veya bir emlake yorulur.


Bir kimse bir kısrağa bindiğini veya ona sahip olduğunu ya da onu satın aldığını görse, eğer bekar ise şerefli ve mübarek bir kadınla evlenir.


Eğer kısrak siyah olursa, o kadın da zengin ve şerefli olur. Eğer kısrağın rengi siyah ile beyaz olursa, o kadın güzel olur. Eğer kır olursa, o kadın izzet sahibi olur. Eğer at sarı olursa kadın hastalık ve ağrılara müptela olur. Eğer rüyayı gören evli ise geçimi kendisine ait olan bir kimseden emlak isabet eder.

Bir kimse kısrağının öldüğünü veya çalındığını ya da zayi veya kaybolduğunu görse, bu durum onun hanımı ve geçimi hakkında meydana çıkar.

Bir kimse kısrağını terk ettiğini yahut ondan indiğini görse, o kimsenin ölümü veya hanımından boşanmasına ya da evinden ve emlakinden çıkması ile yorumlanır.

Kısrağın doğurduğunu veya doğurmasının yakın olduğunu görmek, geçiminin yerinde olduğuna ve malın fazlalığına yorumlanır. Kısrağının sütünü içtiğini gören kimse, devlet tarafından hayırlı bir mala sahip olur.


Rüyada
Semer

Rüyada semer görmek veya bir hayvanı semerlemek, iş yerinizde size çok yüklenildiğini ve tahammülünüzün sonuna geldiğinizi ve artık sabrınızın taştığını gösterir.

Rüyada semer görmek, ezilmeye, sıkıntının artmasına ve hayat mücadelesine işarettir.Bazı tabirciler semer, yolculuğa işarettir demişlerdir.