Rüyada Abajur, Avize, Lamba, Kandil, Mum, Meşale Görmek

 


Rüyada Abajur Almak


Faydalı bir işe başlamaya, geliri önceden bilinen ve belli olan işlere yorumlanır.


Abajurlu Lamba


Rüyada lambaya abajur takmak yapılacak bir işin tüm faydalarına tek başına sahip olmaya işarettir.
Avize


Rüyada avize yakmak, hastanın iyileşmesine ve yüksek mevkiiye; avizeyi söndürmek ise
bunun aksi ile yorumlanır.
avize1
Kadına ve onunla gelen mutluluğa, Tozlu ve ampulleri yanmayan avize ev huzursuzluğuna, Kristalleri kırık ya da eksik avize mala gelecek zarara, Avizenin küçük kristalleri evlada işarettir.

Rüyada avize görüp de lambalarını yakmak, iş yaşamında yükselmeğe, maddi sıkıntıdan kurtulmağa. Avizenin lambalarını söndürmek ise, rüya sahibinin işinin durgunlaşmasına, Rüyada avizeyi kırmak, vefat haberi almaya işarettir.

Rüyada avize veya abajur görülmesi; hayırlı ve neticede bol kazanç  getirecek bir iş girişimine, eğer rüyada görülen avizedeki lambalar yanıyorsa; girişimde bulunulan işin neticesinin yakında çıkacağına, eğer lambalar yanmıyorsa; girişimde bulunulan işin neticesini alabilmek için zamangerektiğine, avize satın aldığınızı görülmesi ; yeni bir işe
teşebbüs edeceğine ve o işten gelecek büyük kazanca işaret eder.Fener

Rüyada parlak yanan bir fener görmek; onur ve mutluluğa, evlenmeye, kazanca, Işıksız fener, hastalığa, işlerin güçlüğüne işaret eder.

Rüyada fener görülmesi; aydınlık günlerin yakın olduğuna yorumlanır.Kişinin rüyasında elinde bir fener olduğu halde gece bir yerlere gittiğini görmesi; para kazanmak için yeni bir iş aradığına, eğer elindeki fener kuvvetli ışık veriyor ve etrafı gündüz gibi aydınlatıyorsa; güzell bir kazanca sahip olmaya, eğer elindeki fener sadece önünü aydınlatacak kadar ışık veriyorsa; gireceği işte ne kâr ve ne de zarar edeceğine, yol alırken fenerinizin söndüğünü ve karanlık içinde kaldığını görmesi; yeni işinden zarar edeceğine işarettir.

Bir kimsenin rüyasında başka birisinin elindeki fenerle yolunun aydınlandığını görmesi; elinde fener tutan kişinin vasıtasıyla  büyük  kazanacağına işaret eder.


Konusunda uzman bir kimsenin rüyasında fener görmesi; o kimsenin büyük bir mevkiye geleceğine, halktan birisinin bu şekil  bir rüya görmesi; o kimsenin bir çocuğu olacağına  tabir olunur.

Bir kimsenin rüyasında bir şehirde birçok fenerlerin yakılarak çevrenin aydınlatıldığını görmesi; o memlekette adaletin geçerli olduğuna, halkının da bolluk için de yaşadıklarına yorumlanır.
Lamba

Rüyada lamba görmek oldukça iyidir. Zeka ve davranışlarınızla insanları aydınlatmaya ve sevilmeye işaret olduğu gibi,
uzun ve sağlıklı bir yaşama da yorulur.

Aşıkların rüyada yanar halde lamba görmeleri mutluluğa işarettir.

Bir kadın yanar lamba görürse, emsalleri arasında parlamasına ve sevilmesine işarettir.

Lambayı yaktığını gören, izzet ve devlete kavuşur.

Sönmüş lamba görmek, hayal kırıklığı ve baştan savulma işaretidir.

Lambanın kendi kendine söndüğünü görmek, hasta iseniz ölüme; tüccar iseniz işlerin bozulmasına işarettir.

Lambanın camının kırık olduğunu görmek, itibarınızdaki eksikliği ifade eder.

Lamba fitilinin kısa olması, devletten gelen  fayda ve menfaatlerin azalmasına yorulur. Fitilin uzun olması ise hayır ve kazanca işarettir.

Rüyada yanan lamba görmek, başarı ve mülke yorulur. Rüyada şeffaf  veya camdan bir lamba görmek, Allah'ın emirlerine uymaya, ibadete  ve namaza niyazda bulunmaya işaret eder.

Böyle bir lambayı yaktığını gören, bolluk ve yüce makama erer. Rüya sahibi hasta ise iyileşir. Sıkıntısı varsa geçer, karanlıktan aydınlığa çıkan bir insan gibi üzüntüden kurtulur.

Lambanın makinasını bozuk görmek, işlerin kötü gideceğine yorulur

Birinin kendisine yanar halde  lamba verdiğini gören, o kimse vasıtasıyla  hayır ve fayda görerek iyi  bir iş sahibi olur. Eğer lamba yanmıyorsa o  kimse kendisi için iyi bir mevki hazırlıyor demektir. Kendisinin başka birine bir lamba verdiğini görmek, birini iyi bir işe yerleştirmeye çalışıyor demektir. Lambanın kırıldığını gören, vefat eder veya  işinden ayrılır.


Kandil


Rüyada görülen yanan kandil ve mum, hamile kadın hakkında, alim olacak bir çocuk doğurmasına işarettir.

Hasta rüyada kandilinin söndüğünü görse ölür.

Bir kimse rüyada yanan kandil veya mumunu ıslah edip düzeltse ve ışığının fazlalaştığını görse, eğer hastası varsa iyileşir.

Işığı zayıf ve az olan küçük kandil, hamile kadın için doğumun zor olmasına yorumlanır.

Bazı yorumcular yanan kandil ve mum, gizli şeylerin açığa çıkmasıdır, dediler.

Bir kimse rüyada kendi evinin kandilini güzel ve ışıklı olarak görse, o evin işlerini gören kimsenin hali düzgün olur.

Evinin kandilinin ışıksız ve kuvvetsiz olduğunu görse, o evin işini gören kimsenin hali zay ıf olur.

Bir kimse rüyada bir mumdan ışık aldığını görse o kimse ilim ve yüksekliğe kavuşur.

Bir kimse rüyada üfleyerek bir mum söndürmeye çalıştığını görse, o kimse hak üzere bulunan bir kimsenin bir işini iptal etmeye çalışır, ancak iptal edemez.

Bir kimse rüyada parmakları veya organları arasında bir mumun yandığını ve ışık verdiğini görse, o kimsenin kapalı olan bir işi meydana çıkar ve bundan tatmin olur.

Elinde sönmüş bir kandil olduğunu görse, o kimse memur ise işinden azledilir yahut tüccar ise, zarar eder veya
salih bir kimse ise malı gider.

Rüyada yanmış mumu ışıksız görmek, üzüntü, keder ve kalp katılığına yorumlanır.

Rüyada görülen kandil, eğer emzikli olursa, çocuğa veya kocaya, eğer emziği kandile bitişmiş olursa, aralarında
çocuk olmayan koca ile karıya yorumlanır.

Kandil vaktinde yakmak, şöhretli ve faydalı bir çocuğa yorumlanır.

Bir kimse rüyada mescidin kandilinin söndüğünü görse, mescide devam eden alim bir kimse vefat eder.

Kandil kadın; fitili de çocuktur.

Hasta için şifaya, genç kız için kocaya, gizli şeylerin açığa çıkmasına, Kandilin söndüğünü görmek vefat etmeye, Gündüzün kandil yahut ışıkla yürüdüğünü görmek din yolunda istikamete, Kandil  insana yol gösteren kimseye,  kendisinden faydalanılan şeye, Kandil kabı insanın karakterine, hayat ve geçimine delalet eder.

Rüyada görülen minare kandili, oranın hizmetçisidir. Rüyada minarenin kandilinde görülen eksikliği ve fazlalığı, evin hizmetçisine nisbet edilir. Bazen de minare zevceye işarettir.


Kandil Konulan Kab


Rüyada görülen kandil kabı, sahipleri için geçime yorumlanır.

Eğer kandil kabı ev içinde gezdirilip dolaştırılan cinsten ise, ev halkının işlerine bakan hane sahibine yorumlanır. Eğer kandil kabı tunçtan ise, devam eden hayra, eğer topraktan ise, devam etmeyen bir hayra ve mala işarettir.

Bir kimse rüyada yağ ve fitilin, kandil kabında mahvolduklarını görse, o kimsenin hayatı mahvolup gider. Yağ ve fitilin temiz olduğunu görse, hayatı temiz, kirli olduğunu görse, hayatı da üzüntü, keder ve ıstırap içinde geçer.

Kandilin yağının bulanık olduğunu gören kimsenin kanında bir bozukluk meydana gelir. Eğer fitilde bir bulanıklık görse, o kimsenin vücudunun nemi bozulur. Kandil kabını kötü görse, kendisi de sıkıntıda olur.

Bunların hepsinin iyi olduğunu görse, o kimsenin mizaç ve tabiatı da iyi olur.

Kandil kabının yarık olduğundan dolayı içindeki yağın aktığını gören, ölünceye kadar iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalığa yakalanır.


Kandil Simidi

Rüyada görülen kandil simidi, sevinçli bir haberdir.


Meşale

Meşale aracı bilgin kimseye, insanlara iyilik eden ve öncü durumundaki insana, Meşalenin aydınlığı hidayete, adalet ve hakkaniyet ölçülerine, Meşalenin sönmesi ya da söndürülmesi bilginin veya devlet başkanının ölümüne, adaletsizliğe ve düzenin bozulmasına,

Rüyada meşale görmek, insanlara yararlı bir kişi veya bir bilgine işarettir. Meşalenin sönmesi bir devlet büyüğünün ölümüne işarettir.

Meşaleci


Rüyada meşaleciyi görmek, halkın kendisiyle hidayete erişecekleri bir kimseye delalet eder. Meşaleciyi görmek, hayra, ilme ve nasibi az olmakla beraber kendisine söz ve işinde halkın müracaat ettiği bir kimseye delalet eder.


Mum


İbn-i Sirin'e göre; mum, şeref ve mevkiye işarettir. Evinde yanmakta olan mum gören, devlet ve nimete erer. Evinde bir mum yanıp odanın her yanının ışıklandırdığını görmek, o yıl büyük bir nimetin geleceğine ve ticaretinin fazlalaşacağına delalet eder. Bir rivayete göre, rüya sahibinin kendisine bağlı bir ailesi ve çoluk çocuğu olur. Birinin elinden yanmakta olan bir mum aldığını gören, o kimsenin yüzünden bir büyük işe girer ve mevki sahibi olur.

Elinde yanmakta olan mumun söndüğünü görenin eşi vefat eder. Eğer evli değilse hali vakti kötüleşir. Elinde yanan bir mum olduğunu ve onu birinin söndürdüğünü gören, içinde bulunduğu nimetten dolayı biri tarafından kıskanılır. Elindeki yanan mumun ışığının azaldığını görmek, nimet eksikliğine işarettir. Elinden yanmamış bir mum olduğunu gören az bir nimet ve devlete erer.

Elinde veya evinde yanmakta olan bir mum görmek, eğer evli ise, bir oğlu olacağına; bekar ise evlenmeye veya bir hizmetçi almaya, eğer gurbette kimsesi varsa selametle döneceğine delalet eder. Bir yerde birçok mumların yanmakta olduğunu görmek o yer devlet başkanının adaletine, hakimlerin insaflı kimseler olduklarına, halkın bolluk içinde bulunduklarına işarettir.

Bir mescit veya medresede bir çok mumların yandığını görmek, o yer halkının ilim, ibadet ve bilgi edinmekte meşgul olduklarına delildir.

Ebu Sait El-Vaiz'e göre; yanmakta olan mum, cömert bir evlatla yorumlanır.

Etrafı aydınlatan mum, insanlara ilmi ve irfanı ile, manevi tasrrufuyla faydalı olan, onların gönüllerini aydınlatan kimseye; Mum devlet başkanına, cömert ve şöhretli çocuğa, veliye, salih kimseye ve mürşid olan zata, yoksul için zenginliğe, bekar için evlenmeye, günahkar ve cahil için hidayete; Evli kimsenin mum görmesi onun veli bir kul olmasına;
Mumun eriyerek şamdanın çukur yerini doldurduğunu görmek sıkıntı ve zorluktan sonra elde edilecek helal mala işarettir.

Rüyada görülen mum, devlet reisi veya şanı yüce cömert bir çocuktur. Rüyada görülen mum, devlet reisi veya şanı yüce cömert bir çocuktur. . Bekar kimse için mum görmek, eşe işarettir. Bazen mum salih bir kimseye işarettir. Mum görmek, cahil için hidayet, fakir için zenginliktir.

Bir tabire göre de o kimsenin kendisine bağlı ailesi ve çocukları olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında yanan bir mum görmesi; o kimsenin işlerinde ve hareketlerinde gayet dikkatli olması lazım geldiğine, bir kişinin rüyasında sönmüş bir mum görmesi; o kimsenin arkadaş çevresinde saygınlığının biraz sarsılacağına, eğer tüccar ise kolayca kredi bulamayacağına tabir olunur.


Mumcu


Rüyada mumcuyu görmek, ferahlık ve sevince; hastalar için de ölüme yorumlanır. Bazen mumcuyu görmek, hidayet ve ilme, bazen de hastalığa, malın eksilmesine, bereketin gitmesine, ağlamaya ve hasta için vefata yorumlanır.


Şamdan


Rüyada şamdan görmek, bekar için eşe, evli için de güzel bir çocuğu yorumlanır.

Rüyada şamdan görülmesi; erkek hizmetçiye ve de  şamdanın iyi veya kötü olması; o hizmetçinin durumuna nispet edilir.