Rüyada Briç, Dama, İskambil, Kumar Oyun, Satranç Tavla Görmek

Rüyada Briç

Rüyada briç oynandığının görülmesi; o kimsenin kalabalıktan artık usandığına ve münzevi bir hayata ihtiyaç duyacağına veya arkadaşları arasında aleyhine haksız bir dedikodu çıkarılması nedeniyle onlardan uzaklaşmak ve  taşınmak zorunda kalacağına işarettir.Dama


Kişinin, rüyada dama oynadığını görmesi, bu günlerde yerini başka bir yerle değiştireceğine,
Damada yenildiğini görmek, ücret veya kazancın azalmasına; yendiğini görmek ise artacağına işarettir.

Rüyada dama oynamak, batıl şeylerle uğraşmaya delalet eder.
Ebu Sait El-Vâiz'e göre: Rüyada dama oynamak, günlerini boş yere harcamaya, hayale dalmaya,
ticarette zarara, şerefte noksanlığa işaretdir.


İskambil  Kağıdı


Rüyada kağıt oynadığını görmek, arkadaşları arasında sır saklayıp işlerini kimseye açıklamadığına, Kıskançlık ve
çekememezlik duygularıyla dolu kimsenin tasarladığı hile ve desiselere, küçük ve fakat sinsi tuzaklara delalet eder.


Kumar


Rüyada kumar oynamak,helal olmayan batıl bir işle uğraşmaya yorumlanır. Rüyada kumar oynayarak bir adama galip gelen kimse o adama uyanıkken galip gelir. Rüyada kumar oynamak, düşmanlık ve münakaşadır. Rüyada zar ile kumar oynamak her ne şekilde olursa olsun, iyi ve hayırlı değildir. Çünkü hileye ve sonunda kavgaya dönüşür.

Kumar oynadığı kişi erkekse, onunla bir tartışmaya girip, sonunda aralarında bir ayrılık olacağına kadınsa bir iftiraya uğrayıp, insanlar içinde kötü bir duruma düşeceğine işarettir.

Kumarda bilinen birini yenmek, uyanıkken o kimseye galip gelmeye, Kumar oyununu görmek hile ve düzen kurucularına, batıla çanak tutan kimselere işarettir.Rüyada kumar oynayıp kazanmak, kötü ve şahsiyetsiz insanlarla çevrili olacağınıza işaret eder. Eğer kumarı kaybederseniz, hareketleriniz nedeniyle bir yakınınıza zarar vereceksiniz demektir. Rüyada kumar oynayıp kazanmak, kötü ve şahsiyetsiz insanlarla çevrili olacağınıza işaret eder.


Maça Beyi

Rüyada iskambil kağıdındaki maça beyini görmek, kumara olan düşkünlüğünüze işarettir.


Oyun Oynamak - (Kumar)


Rüyada oynamak, musibet, hastalık ile yorulur. Bazı tabirciler: Kişi rüyada kumar oynadığını görse, bir belaya uğrar veya hasta olur. Yahut halk arasında itibarı düşerek işi rezalete varır. Tanınmış bir kişinin karşısında oynadığını görmek, o kimseyle alay etmeye işaret eder. Kendi karşısında bir topluluğun oynadıklarını görmek, halkın kendisi ile alay ettiklerine işarettir.

Rüyada ne şekilde olursa olsun oyun oynadığını görmek, rakiplerinin kendisini alt etmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına, hile ve desise ile ticaretinin veya düşündüğü işlerin önüne geçmek isteyeceklerine işaret eder.

Satranç, dama, tavla gibi oyunları oynadığını görmek, işlerinde yeni bir düzen kurmak istediğine; kağıt oynadığını görmek, arkadaşları arasında sır saklayıp işlerini kimseye açıklamadığına; bir kırda herhangi bir şekilde oynadığını görmek, ticaret hususunda bazı anlaşmalar yapacağına ve yeni bazı işlere girmeye işarettir

Tavla oynamak, yükselmeye, izzet ve şöhrete, bazen de rüya sahibinin uyanıklıkda yapacağı alay ve muhalefete işarettir.Yüzük oyunu, emrolunan şeyleri gizlemeye işarettir. Bazen de yüzük oyunu kuyumcuya işarettir.Oyun oynamak hangi cinsi olursa olsun genellikle gurur, kibir ve boş işlerle zaman geçirmeye işarettir.

İnsanlarla alay etmeye, akılca ve dince eksikliğe; dünyalıkta yükselmeye, Yazı-tura oyunu delillere, Aşık oyunu görevden alınmaya ya da bir göreve atanmaya, Ceviz oynamak, sonu barışmaya ve esenliğe varacak olan manasız düşmanlıklara, Oyun zili dünyaya düşkün, gururlu kimseye delalet eder.


Satranç

Rüyada satranç, tavla, aşık ve cevizle oynamak, hileye ve münakaşa yorumlanır.
satranc-tahtas
Bir kimse satranç oynadığını görse, o kimsenin bir düşmanı olduğuna yorumlanır.

Oyun oynanılmayan satrancı görmek, işlerinden çıkarılmış adamlara, oynanan satrancı görmek de, yüksek rütbeli adamlara yorumlanır.

Eğer iki oyuncudan birisi diğerini yense, galip gelen zafere erişir.

Rüyada satranç oynadığını gören kimse, -kendisinin leh ve aleyhinde olacağını bilmediği halde  kavga ve münakaşa çıkarmaya çalışır.

Satranç, düşmanlığa, tazminata, sırları öğrenmeye, bir halden diğer bir hale dönüşmeye, meslek sahibi olmaya, mizac değişimine ve yolculuğa yorumlanır.

Satranç oynamak adi bir düşmana, muhtelif insanlarla görüşmeye veya iş münasebetine,

Rüyada satranç görmek, ferahlık ve sevince erişmeğe işarettir. Bazı tabirciler, rüyada satranç oynadığını gören kimse, bir toplulukla mukavele(sözleşme) yapar.Ancak o toplum ve onların yapacağı hileden kendisini korusun,dediler.Rüyada satranç oynamak, batıl söz, şeylere ve basit bir harbe işarettir.

Kişinin, rüyasında satranç oynayıp rakibini yendiğini görmesi; o kimsenin batıl düşünceleri terk edeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında arasında dargınlık olan bir kimse ile satranç oynadığını ve kazandığını görmesi; o kimsenin mahkemede olan davasını kazanacağına işarettir.

Bir kimsenin rüyasında önünde taşları dizilmiş satranç görmesi; düşmanlığa yorulur. Bir kimsenin böyle bir rüya görmesi;
o kimsenin birisiyle kavga yapacağına, bir yoruma göre de o kimsenin sonunda hayır ve menfaat olmayan
bir işle uğraşacağına işaret eder.Rüyada satranç oyunu görülmesi; her iki oyuncunun da itibar
kazanacaklarına ve birer ünlü kişi olacaklarına delalet eder.


Satranç Atı


Rüyada satranç atı görmek, mal için yapılan sözleşmelere, Bazen de mal alabilmek için hile yapmaya ve hastanın ölümüne yorumlanır.Satranç Fil

Rüyada görülen satranç fili, oyuna ve ihtiyaç zamanında çalışılmamasına tembel kalmaya yorumlanır.

Satranç Kale

Rüyada satrançtaki kale işinde doğru yöne ve doğru söze, gizlenmeye yahut ansızın vefata işarettir.Satrançta Piyon  (Piyade)


Rüyada satranç aletinden piyon görmek, durumunun başlangıcından sonuna değin salih olmasına delalet eder.Satranç Şah

Rüyada görülen satranç şahı, Devlet Başkanına işarettir.Satranç Tahtası


Rüyada  satranç tahtası görmek, kendisinde alçalmak,yükselmek, düşmek, kalkmak, vefat etmek, sağ olmak, galip olmak, mağlub olmak, yanlışlık ve doğrulukta bulunmak gibi durumlar olan harp, hased,  kavga, fitne, yoksulluk, zenginlik gibi şeylerin meydana gelmesi özelliginden yüzünden dünyaya işarettir.Satranç Veziri

Rüyada satranç vezirini görmek, büyük bir rütbeye yorumlanır.
Tavla Oyunu


Rüyada tavla oynamak, isim, yükseklik, izzet ve rütbeye, Kişinin, rüyada tavla oynaması, o kimsenin rezil olup olmayacağını bilmediği isyana başlamasına yorulur.Bazen tavla oynamak fasık ve günahkar kimselerle düşüp kalkmaya, istihza ve alay konusu olmaya delalet eder.Zar


Rüyada zar oynadığınızı görmek, eğer bu oyunda kazanıyorsanız, büyük bir kaybınız olacağına; kaybediyorsanız, arkadaşlarınız tarafından çekiştirildiğinize işaret eder. Bir rivayete göre, zar oynadığınızı görmek, malının elinden çıkacağına da yorulur.

Rüyada zar hile, tartışma, düşmanlık ve bahse tutuşmaya da işaret eder. Rüyada zar ile kumar oynamak her ne şekilde olursa olsun, iyi ve hayırlı değildir. Çünkü hileye ve sonunda kavgaya dönüşür.