Rüyada Kuş, Kuşlar, Serçe, Kumru, Güvercin Görmek

Türü meçhul ve tanınmayan kuş Azrail Aleyhisselama; nasihat ve öğüde, rızka,


Tanınmayan kuşun, hasta bulunan evden bir şey alıp götürmesi hastanın vefatına,

Büyük kuş zengin kimseye, tahsildara, bilgine, tüccara, başkan ve  idareciye,

Yırtıcı kuş yerdeki haşerelere,evcilleştirilmiş yabani kuş ve diğer eti yenen kuşlar rızık ve menfaate,

Güzel kuş güzel ve sevindirici, çirkin kuş ise kötü ve üzücü habere işaret eder.

Su kuşları yöneticiliğe, özel vazifeye, deniz ve kara yolculuğuna, Kuşun insanın üzerine düşmesi misafir gelmesine,


Kuşun baş, omuz ve diğer azaların üzerinde görülmesi kişinin ameline; Beyaz kuş iyi ve temiz işe, alaca ve külrengi kuş karışık işe, siyah kuş kötü işe,
Eşi hamile olan adamın üzerine konan kuşun kanadını kırması doğacak çocuğun ömrünün uzun olmasına, kuşun uçup gitmesi çocuğun kısa ömürlü olmasına işaret eder,

Güzel sesli kuşler ses sanatkarlarına, normal kuş sesi sesli olarak ağlamaya,
Kuş sürüleri saltanata, altın ve gümüşe, Başın üzerinde kuşların uçması reislik yöneticiliğe delalettir.

Gökten bir kuşun inerek insanın yanına gelmesi sevinçli haber yahut müjdeye,Kuşun gagası yaygın şöhrete,
Kuş kanadı mala, kıymetli şeye, makam ve mevkiye, elbiseye, kılıca, bıçak ve süngüye işarettir.

Üzerine kuşun pislemesi elbiseye, Akbaba ve diğer büyük kuşların bir kimsenin üzerine pislemesi meliklerin ve devlet adamlarının düşmesine,
Kuş tuzağı kaybolanın bulunmasına, ümit kesilen şeyin gerçekleşmesine, kaçak kimsenin yakalanmasına,
Kuşun, yavrusuna ağzıyla yem vermesi kötü işlere, darlığa ve zina yapmaya işaret eder.

Rüyada görülen kuş gagası, ona malik olan kimse için, yaygın bir şöhrete erişmeye işarettir.

Rüyada görülen kuş kanadı mala, Bazen makama ve mevkiye işarettir.

Rüyada kaçak kimsenin kuş tuzağı görmesi, yakalanmasına ve bir şeyi umut eden birisinin ise, umudunun meydana gelmesine delalettir.

İyi giyimli kuşçu sevinçli habere veya ferah bir yerde toplanmaya; asık yüzlü kuşçu kadın satıcısına, sıkıntı veren haber veya yerlere işarettir.

Rüyada kuşçu görmek, ferahlık ve sıkıntılı yerlerde toplanmaya işarettir.

Rüyada kuşun ağzıyla yavrusuna yem vermesini görmek, darlık ve kötü işleri gizlemeye işaret eder.Çeşitli Kuş Türleri


serce1 Rüyada Serçe Görmek:


Rüyada serçe kuşu görmek, oyun ve hikaye ile insanları güldüren bir kimseye yorumlanır. Serçe kuşu erkek çocuğa da işaret eder. Bundan dolayı bir kimse  serçe kuşunu kestiğini görürse, o kimsenin zayıf bir çocuğu dünyaya gelir ve onun öleceğinden endişe edilir.

Serçe kuşu güzel olan kadına, Serçelerin güzel sesleri ise, güzel söz ve ilim okumaya yorumlanır.
Rüyada çok sayıda serçe topladığını görmek, gören kimse için kolay elde edilen mallardır. Serçeler çocukla da tabir edilir.

Bir serçeye sahip olduğunu gören kimsenin, bir çocuğu olur ve büyük adamlar arasına girer.

Rüyada serçelere sahip olduğunu gören kimse zenginleşir.

Serçeler aile ve akrabalarıyla sevinçli günlerde toplanmaya ve birbirlerine ülfet ve muhabbet etmeye yorumlanır.

Güzel kadına, erkek çocuğa, Birçok serçe kuşu kolayca elde edilecek rızka, Elinde serçe görmek on altına, serçe görmek ve onu avlamak kadri ve kıymeti yüksek bir kimseden yardım görmeye, Serçe kesmek istediği bir şeyde  başarıya, Serçenin tüylerini yolmak veya  onun etini yemek itibar sahibi birinden mal ve servete kavuşmaya, bu kuş dişi ise varlıklı bir kadından böyle bir nimete ermeye, Serçe yavrularına rastlamak, bir çocuğu varsa kuyuya düşmesine işarettir.

Rüyada serçe görmek, oyun ve hikaye ile insanları güldüren bir amigoya işarettir. Bazı tabirciler zengin, otoriter, işleri hususunda hilekar, kin tutmayı ve münakaşa yapmayı seven bir kimsedir, dediler.Serçe kuşu güzel olan kadına da işarettir. Serçelerin güzel sesleri ise, güzel söz ve ilim okumaya işarettir. Serçeler çocukla da tabir edilir. Serçe kıymeti büyük bir kimsedir. Binaenaleyh rüyada bir serçeye rastladığını veya sahip oldugunu gören kimse, büyük bir kimseden yardıma nail olur. Serçe kuşu avlamanın tabiri de böyledir.Serçeyi kestiğini gören kimse, galip gelmeye arzu ettiği güçlü bir kimseye zafer bulur. Eğer serçe dişi olursa,bir kadına işarettir.

Bir kimse, elinde veya kafesinde bir serçe olduğunu, fakat sonra uçtugunu ve tekrar geldiğini görse, o kişinin hasta bir çocuğu varsa, vefat eder. Rüyada serçelerin gözlerini oyduğunu ve onları kör ettigini gören kimse, çocuklara hile yaparak onlan aldatmaya çalışır. Serçelerin yavrulanna rastladığını gören kimsenin, eğer küçük birçocuğu varsa kuyuya düşer. Rüyada serçelere sahip oldugunu gören kimse zenginleşir ve olgun bir topluma yönetici olur. Serçeler aile ve akrabalarıyla sevinçli günlerde toplanmaya ve birbirlerine ülfet ve muhabbet etmeye işarettir.

Rüyada bir serçe kuşu görülmesi; asil bir erkeğe yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir serçe kuşu tuttuğunu görmesi; o kimsenin asil bir erkekle arkadaş olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir dişi serçe kuşu bulduğunu veya satın aldığım görmesi; o kimsenin asil bir aileye mensup bir hanımla evleneceğine tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında bir serçe yavrusu bulduğunu görmesi; o kimsenin çocuğunun olacağına işaret eder. Kişinin, rüyasında elinde bulunan bir serçenin uçtuğunu ve bir daha geriye dönmediğim görmesi; o kişinin bir çocuğunun olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında birçok serçelerinin olduğunu görmesi; o kimsenin bir toplumun başına reis olacağına yorumlanır.


Rüyada Kumru Görmek:


Hayra ve hoşluklara, kaybın bulunmasına, üzüntü ve kederin gitmesine, istediği işin olmasına, Erkek kumru haber ve elçiye, güzel sesli bir adama yahut hamile olan kadının erkek çocuk doğurmasına, dişi kumru dindar kadına, Kumruyu bahar mevsimindde görmek arzu edilen işin o mevsim içinde olmasına, diğer mevsimlerde kumruyu görmek, arzu edilen şeyin ilkbahar mevsimine kalmasına, Üveyik (yabani kumru) görmek kötü huylu, dini kıt, insanlara aldırış etmeyen kadına, bu kuşu avlamak bölye bir kadınlaevlenmeye yahut münasebete, üveyiğin etini yemek mala, Kumru bazen rızkı bol olan bir çocuğa delalet eder.

Rüyada kumrunun erkeği, makamı güzel bir adama işarettir.Bir kimse rüyada kumru kuşunu görse, hayra ve güzelliklere erişir. Eğer gelmesini beklediği bir yitiği varsa ona gelir, Eğer bir işi varsa, o işi yapılır. Eğer üzüntülü ve kederli ise, üzüntü ve kederinden kurtulur. Bir kimse bahar mevsiminde rüyada kumru görse, işi yapılır. Eğer kumruyu gördüğü mevsim bahar değil ise, işinin olması bahar mevsimine kalır. Erkek kumru gebe kadının erkek evlat doğurmasına, dişisi ise dindar bir kadındır. Bazı tabirciler de kumru, rızkı bol bir çocuktur dediler. Kumru kuşunun erkeğini görmek, garip, hor ve adi bir insana işarettir. Kumru kuşunun erkeğini görmek, haber ve elçiyede işarettir. Bazı yorumcular, kumru kuşunun erkeği, oynak bir kadına işarettir, dediler.


Rüyada Güvercin Görmek:


Vefalı ve cefakar kadına, itimatlı elçiye, sadık ahbab ve sevgiliye, Güvercini uçarken görmek uzaktan gelecek habere, isteklerinin Allah (c.c.) tarafından yerine getirilmesine, Hangi şekil ve durumda görülürse görülsün, güvercin sevinç ve saadete işarettir. Evinde güvercin gören bekar erkek, huyuna suyuna uygun, ahlaklı ve güzel bir kızla evlenir.


Rüyada Papağan Görmek:


Papağan, güzel hareket eden ve düzgün konuşan güzel bir kadın veya böyle bir çocuğa yorumlanır. Bazen de papağan yabancı bir kadına yorumlanır.

Papağan haddinden fazla kibirli veya çok zina eden bir erkeğe yorumlanır.

Bir kimsenin rüyasında bir papağan görmesi; o kişinin kısa süre sonra bir dostundan veya sevdiği bir hanımdan (erkekten) sevindirici bir haber alacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında konuşan bir papağan görmesi; o kimsenin sevmekte olduğu genç bir kızdan (genç bir delikanlıdan) cesaret ve ümit verici mektuplar alacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir papağan satın aldığını görmesi; o kimsenin güzel bir hanımla (erkekle) arkadaşlık kuracağına, kişinin Ayasında bir papağanı azâd ettiğini görmesi; o kimsenin yakınlarından büyük bir yardım görerek, sarsık olan maddî durumunu düzelteceğine eder. Rüyanızda bir papağanı öldürdüğünüzü görmeniz; telâfisi mümkün olmayan bir kayba uğrayacağınıza ki, bu da muhtemelen ya çocuğunuzu yahut akrabalarınızdan birisini ebedi olarak kaybedeceğinize tabir olunur.


İmam Nablusi'ye Göre Papağan Görmek:

Kadın pazarlamacısı çok yalancı ve zalim bir kimseye delalet eder. Bazı tabirciler, papağan kuşunu, filozofla, papağanın yavrusunu da filozof çocuğu ile yorumlamışlardır.
Papağan, güzel hareket ve düzgün konuşan güzel bir kadın veya böyle bir çocuğa delalet eder. Bazan da papağan yabancı bir kadına işaret eder.
Papağan haddinden fazla kibredici veya çok zina eden bir erkeğe delalet eder.


İmam Nablusi'ye Göre Kuş Yuvası Görmek:


umumhanelere veya halkla ilişkisi olmayan abid kimselerin mescitlerine delalet eder.

İmam Nablusi'ye Göre Kuzgun Görmek:


Çocuğa veya köleye delalet eder. Rüyada kuzguna rastladığını veya sahip olduğunu gören kişi, hakkıyle valilik ve saltanata erişir. Eğer valiliğe ehil değilse, o kimse hak bir söz söyler ve o söz kabul edilmeyip tekzip edilir. Üzerine kuzgun düştüğünü gören kimsenin, yolunu keserler.


İmam Nablusi'ye Göre Kırlangıç Görmek:


Kırlangıç kuşu mal, yahut mübarek bir adam veya bir kadın veya okuyan bir çocuktur. Bundan dolayı bir kırlangıç kuşu tuttuğunu gören kimse haram mal alır.
Kişi, kendi evine kırlangıçların dolduğunu görse, aldığı mal helaldir. Bazıları da, kırlangıç kuşu, edib, geçimli ve takva sahibi bir adama yorumladılar.
Bir kimse kendisinin bir kırlangıca faydasının dokunduğunu görse, o kimsenin bir arkadaşı ve dostuna bir faydası dokunur. Kırlangıcı tuttuğunu görse, bir kadına zulmeder.
Kırlangıç eti yediğini gören kimse bir düşmanlıkta bulunur. Birtakım kırlangıçların kendi evinden çıktığını görse, yolculuk sebebiyle akrabalarından ayrılır.
Yaz kırlangıcı ve sığırcık kuşu, şarkıcı ve türkücülere delalet eder. Rüyada görülen kırlangıçlar, ölüme ve çok üzüntüye işarettir. Yine kırlangıç, iş ve hareket, ses sanatı ve enginlikte hayra delalet eder. .
Kırlangıç görmek çoğunlukta kadınlar için iyidir. Çünkü rüyada kırlangıç görmek, emin, itimat edilir, evi için idareci ve tedbirli bir kadınla evlenmeye işarettir.
Kendisinin kırlangıç olduğunu gören kimsenin yanına hırsız girer.
Kırlangıç kuşu, emniyet ve rahata delalet eder. Bir kırlangıca rast geldiğini gören kimse vahşetten emin olur ve kendisine meyil ve teveccüh gösteren kimse ile rahat olur. Rüyada kırlangıcın ölümü, hayır iş işlemeye teşviktir.


İmam Nablusi'ye Göre Karga Yavrusu Görmek:


Yoksulluk ve ihtiyaca, aile ve akrabalarından uzak olmaya, Eğer rüyayı görende bunlar bulunuyorsa, o zaman onun zengin olmasına fakirlik ve ihtiyacının gitmesine, aile ve akrabalarına kavuşmasına işarettir. Çünkü karga kuşunun yavrusu yumurtadan çıktığı anda onun ana ve babası kendisinden kanatları çıkıncaya kadar kaçarlar. Gıdasını almak üzere Allah (C.C.) karasineği ona rızıkolarak gönderir. Kanatları çıkınca ana ve babası yuvadan uçuncaya kadar onun gıdasını temin ederler.

İmam Nablusi'ye Göre Kırmızı Gagalı Karga  Görmek:


Oyun, neşe ve kuvvet sahibi bir kimseye delalet eder. Bir kargayı görmek, ortaklığı ve fakir bir kavmi seven aslı ve daimî olmayan ızdıraba delalet eder.


İmam Nablusi'ye Göre Kanat Görmek:

Kanat erkek çocuktur. Bundan dolayı iki kanadı olduğunu gören kişinin iki erkek çocuğu olur.
Kanat, elbisedir. Elbise de tabirde, maldır. Bazan yelek, iyi ve kıymetli yorumlanır. Bazan da rütbeye işarettir. Çünkü bir ata sözünde, ufalan kimse falancanın kanadiyle uçtu» denilir. Bazan da yelek, ekinden biten şeylere delalet eder.
Rüyada kanatlı olduğunu ve  uçtuğunu gören kimse, kuvvet ve kudretle yolculuk yapar. Kanadı olduğunu ama uçmadığını görene bu rüya hayırlıdır.
Iki kanad, mal ve iki çocuktur. Bundan dolayı kanadının kırıldığını gören kimsenin çocuğu hasta olur. Kanadının yerinden koparüdı-ğını görenin çocuğu ölür.
Kanat, mal ve yolculuktur. Bazan da kanat, rüya sahibi için akrabaları tarafından gelecek yara ve acıya delalet eder.
Kanadınm kendisine ağırlık verdiğini ve uçamaz hale geldiğini gören kimsenin günah işlemiş olduğuna işaret eder.