Uluslararası Hukuk Nedir? Tanımı, Tarihi Hakkında Bilgi

Makale İçeriği
Uluslararası Hukuk Nedir? Tanımı, Tarihi Hakkında Bilgi
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Sayfa 6
Tüm Sayfalar

Uluslararası hukuk, uluslararası toplum üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür.

Uluslararası hukuka ilişkin yapılan tanımlar, doktrin alanında yazarların uluslararası toplum üyeleri hakkında kabul ettikleri görüşleri yansıtmaktadır. Klasik yazarlar uluslararası hukuku, devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünü biçiminde tanımlarlar. Buna karşılık, gerçekçi (realist) okula mensup hukukçulara (örneğin Prof. Georges Scelle) göre, uluslararası hukuk, çeşidi ulusal toplumlara ait gerçek kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuktur. Diğer yazarlar ise, bu iki görüşü de birleştiren bizim de esas aldığımız şekilde, uluslararası hukuku, uluslararası top­lum üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünü olarak tanımlamaktadırlar. Öte yandan ictihad alanında Uluslararası Adalet Divanı Önceleri Uluslararası Huku­ku, devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı olarak kabul ederken, günümüzde, yalnız devletleri uluslararası hukuk kişileri sayan görüşünden vazgeçmiştir. Günümüz yazarları ise bu tanımların tümünü birleştiren geniş ve kapsamlı bir tanımını vermektedirler. Bu çerçevede uluslararası hukuk, devletlere, uluslararası örgütlere, devlet niteliği kazanmamış örgütlenmiş topluluklara ve uluslararası toplumun bütününü ilgilendiren bireylere ilişkin durumlarda doğrudan bireylere yönelik kuralları kapsamaktadır.