King-Crane Komisyonu Nedir, Amacı

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra toplanan Paris Konferansı'nın 20 Mart 1919'daki oturumunda Suriye'deki manda rejimi, Filistin ve Türk topraklarının durumu görüşülürken, ABD Başkanı Thomas Woodrow Wllson'ın önerisiyle bu bölgelere bir inceleme komisyonu gönderilmesi kararlaştırıldı. Fakat Fransızlar ve İngilizler böyle bir komisyona katılmayı reddedince, sadece iki Amerikalıdan, Oberlin Koleji'nin müdürü Henri C. King ile Charles Crane'den oluşan bir heyet kuruldu ve bu yüzden King-Crane Komisyonu diye anıldı.

1919 Haziranında çalışmağa başlayan komisyon Eylülde Paris'e döndü ve Barış Konferansı üyelerine şu teklifleri sundu:
1. Kilikya, Ermeni mandasına bırakılacak toprakların dışında kalmalı, Anadolu'ya dahil edilmelidir;

2.

Anadolu'dan ayrı, manda altında bir İstanbul Hükümeti kurulmalıdır;
3. Anadolu için de ayrı bir manda düşünülmelidir;
4. Yunanlılar'a Anadolu'da toprak verilmelidir;
5. İstanbul, Anadolu ve Ermeni hükümetleri aynı manda altında toplanmalıdır;
6. ABD, söz konusu yerlerde manda yönelimini kabul etmelidir.