Nobel Ödülü Nedir, Kimlere Verilir

Makale İçeriği
Nobel Ödülü Nedir, Kimlere Verilir
Sayfa 2
Tüm Sayfalar

Nobel Ödülü, 27 Kasım 1895 tarihli ve 30 Aralık 1896'da Stockholm'de açıklanan vasiyetnamesiyle Alfred Nobel tarafından kurulan derneğin verdiği, insanlığın faydasına katkıda bulunacak çalışma yapmış kişilere, her sene, Alfred Bernhard Nobel Vakfından dağıtılan para. İlk Nobel Ödülleri 1901'de verilmeye başlanarak günümüze dek her yıl verilmektedir.

Nobel Ödülü insanlığa faydalı olmak gibi bir ölçüyü kendine kural olarak belirlerdiyse de (istisnaları olmakla birlikte) çoğunlukta kapitalist-emperyalist düşünceye doğrudan ve dolaylı olarak hizmet ettiği düşünülen kişi ve grublara verilir.

Nobel ödülünün kaynağı dinamit ticaretidir. Alfred Nobel dinamiti icat ettikten sonra Avrupa'da savaşan taraflara satarak milyonlarca dolar kazanmış ve vasiyeti gereği bu ödülü armağan etmiştir.

Nobel'in servetinin yıllık geliri beş eşit parçaya ayrılmıştı. Ödüller İsveç merkez bankasında bulunan 9.200.000 dolarlık Vakıf hesâbından ödenir. Ödüller para, altın, madalya, diploma şeklindedir.

Nobel ödülü altı konuyu içine alır. Bunlar;

Fizyoloji veya tıp, Fizik, Kimyâ alanlarında en önemli görülen icadı yapan kişilere

Edebiyât, alanında en soylu ve en içten ideali örnek alarak meydana getiren eserin yazarına

Barış, Halklar arasında kardeşliğin gerçekleştirilmesi, orduların kaldırılması veya sayısının azaltılması, barış kongrelerinin yapılması ve yaygınlaştırılması için en çok çalışan kişilere verilir.