Defterdar Sarı Mehmet Paşa Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Makale İçeriği
Defterdar Sarı Mehmet Paşa Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi
Sayfa 2
Tüm Sayfalar

MEHMED PAŞA [Defterdar] ( ? -1717)

Osmanlı devlet adamı. Toplam yedi yıla yakın başdefterdarhk yapmış, Osmanlı Devleti’nin siyasal ve toplumsal durumunu inceleyen yapıtıyla tanınmıştır.

Doğum tarihi bilinmiyor, İstanbul’da doğdu, Nisan 1717’de Kavala’da öldü. Medrese öğrenimi gördükten sonra 1671’de Ruznamçe-i Evvel kalemine girdi. 1686’da defterdar mektupçusu, daha sonra masraf emini oldu. 1698’de başdefterdarlığa getirildi. 1700’de azledildikten sonra 1702 yılı sonunda ikinci
kez başdefterdar oldu. Bu görevi 22 Kasım 1703’e değin sürdürdü. Bundan sonra sırasıyla Mart 1704-Şubat 1705, Haziran 1705-Temmuz 1706, Şubat 1708-Ağustos 1709 arasında üç kez daha başdefter-darlık yaptı. Eylül 1709’da beylerbeyi sanı verilerek Bender muhafızlığıyla İstanbul’dan uzaklaştırıldı. Artan mali sorunlar nedeniyle Ocak 1712’de yeniden başdefterdar olduysa da Haziran’da azledildi. 1713’te Prut Antlaşması’nın ek protokolü gereğince Osmanlı-Rus sınırını saptayarak kurula başkanlık etti. Ağustos 1714’te yeniden başdefterdar oldu ve vergilerde yeni düzenlemelere giderek malikâneleri de Mukataaya çevirdi. 1715 Mora seferinde, Eğriboz’dan orduya yiyecek ulaştırılması işini başardı. Ocak 1716’da başdefterdarlıktan azledilerek Selanik Muhafızlığı’na gönderildi. 1716’da Osmanlı-Avusturya Savaşı’na katıldı, 5 Ağustos’ta Varadin’de bozguna uğrayan ordunun Belgrad’da toplanması ve ağırlıkların kurtarılmasında gösterdiği yararlılık nedeniyle Eylül 1716’da vezirliğe yükseldi. Tamışvar kuşatmasında Sadrazam Halil Paşa’nın yanında bulundu. Sadrazamlığın kendine verilmemesini eleştirmesi ve Tamışvar’ın Avusturya’ya geçmesi sonucu Ocak 1717’de Selanik San-cakbeyliği’ne atandı. Kısa bir süre sonra Kavala Kalesi’ne hapsedilerek öldürüldü.