Muhsinzade Mehmet Paşa Kimdir, Hayatı, Biyografi, Hakkında Bilgi

Makale İçeriği
Muhsinzade Mehmet Paşa Kimdir, Hayatı, Biyografi, Hakkında Bilgi
Sayfa 2
Tüm Sayfalar

MEHMED PAŞA [Muhsinzade] (1706-1774)

Osmanlı sadrazamı. Ayanlık kuruntunu düzenleme çabalan olumlu sonuçlar vermemiştir.

İstanbul’da doğdu,4 Ağustos 1774’te Karinâbad’ da (bugün Bulgaristan’da) öldü. Sadrazam Abdullah Paşa’nm oğludur. İyi bir öğrenim gördü. Babasının sadrazam olmasıyla, 1737’de kapıcılar kethudalığma getirildi. 1738’de vezir olarak Maraş valiliğine atandı. İnebahtı, Bender, Adana, Ozi (Silistre), Hotin valiliklerinde ve muhafızlıklarında bulundu. 1749’da ikinci kez Ozi valisi oldu ve 1752’de Ruslar’la bir sınır sözleşmesi yaptı. Bundan sonra Hotin, İnebahtı, Eğriboz, Niğbolu ve Vidin muhafızlıkları, Ekim 1756’da yeniden Ozi valiliği ve ardından Haleb ve Anadolu valiliklerinde bulundu. 1757’de İstanbul’a çağrılarak eski padişah III.Ahmed’in kızı Esma Sul-tan’la evlendirildi. 1758’de ikinci kez Anadolu valisi oldu. Nisan 1761’de Bosna valiliğine atandı. Karışıklıkların büyüdüğü Rumeli sınırını düzene sokarak padişahın güvenini kazandı ve 28 Mart 1765’te sadrazam oldu.

Bu sırada Gürcistan, Kıbrıs, Mısır ve Hicaz’da karışıklıklar sürüyor, kazalarda âyan-halk-devlet ilişkisi büyüyen bir sorun durumuna dönüşüyordu. Mehmed Paşa, Nisan 1765’te Rumeli’ye 1766’da da Anadolu’ya gönderdiği fermanlarla ayanlık seçimine valilerin karışmasını yasaklayan ve âyan seçilenlerin atamasını doğrudan sadrazamın onayına bırakan merkeziyetçi bir düzenleme getirdi. Rusya’nın Lehistan’ı işgaliyle tehlikeye giren sınır boylarındaki savunma düzeninin nitelik ve nicelikçe yetersiz oluşu nedeniyle savaşa girilmesine karşı çıkan Mehmed Paşa, Ruslar’ın Müslüman halkı öldürmesi üzerine 7 Ağustos 1768’de azledilerek önce Bozcaada’ya sonra Rodos’a sürgüne gönderildi.