Hz. Mariye Kimdir, Hayatı (Hz. Muhammed'in Eşleri)

Mariye. Mısırlı bir hristiyan kadının adıdır. Bazı rivayetlere göre Kıbtî olması da muhtemeldir.

Hicret'in yedinci yılında, Hz. Muhammed'in elçisi Hâtıb b. Ebû Beltea ile İskenderiye Valisi Mukavkıs'ı ve halkını İslam dinine davet eden mektubu gönderdi. Kıptîlerin kendisini dinlemeyeceğini ve makamından da ayrılamayacağını belirten Mukavkıs, Mâriye ve Sîrîn adında iki cariye ile bazı hediyeleri Medine'ye göndererek Hz. Muhammed'in mektubuna cevap vermiştir. Peygamber Mâriye'yi kendisi almış ve Mariye, daha sonra müslüman olmuştur. Tarihçiler arasında Hz. Muhammed'in Mariye'yi evlenmesi olayında tartışma vardır. Tartışma, peygamberin Mariye'yi önce cariye olarak mı aldığı yoksa azat edip mi evlendiği yönündedir. Hz. Muhammed'in İbrahim adlı çocuğu ondan doğmuş, ancak 1,5-2 yaşında vefat etmiştir.

Mariye, Hz. Ömer'in hilâfetinde, Hicret'in 16. senesinde vefat etmiştir.