Brütüs Kimdir Brutus Hayatı, Sezar'a Suikasti (Tarihi Şahsiyetler)

Roma İmparatoru Caesar’ı (Sezar’ı) öldüren suikastçilerin lideri. Asıl adı Marcus Junus Brütüs’tür. Roma'da doğdu, Makedonya Philippoi yakınlarında intihar ederek öldü. Romalı bir politikacı idi. Asil bir âilenin çocuğudur. Babası siyasi bir darbe peşindeyken öldürüldüğünde Brütüs yedi yaşındaydı.Bunun üzerine amcası Cato tarafından yetiştirilmiştir. Bu sebeple amcasının etkisinde olarak senatorlar partisinin tam bir destekleyicisi olmuştur. Muhâfazakâr ve cumhuriyetçidir. Atina’da felsefe ile edebiyât öğrenimi yapmış ve çağdaşları arasında ateizmin en aşırı temsilcilerinden sayılmıştır. Cumhûriyet ilkelerinin harâretli bir savunucusu olan Brütüs, Caesar (Sezar) ile Pompeus arasındaki iç savaşta Pompeus’un tarafını tutmuştur (M.Ö. 46). Buna rağmen Caesar tarafından çok sevilip korunmuştur.

Ruyalar/sezar-brutus" 170" 212"

Tam bir diktatör olan Caesar’a karşı sonuna kadar düşman kalmış, ancak bu düşmanlığını  gizlemiştir. Monarşik idareden memnun olmayan Brutus, ancak  Caesar'ın ortadan kaldırılmasıyla gerçek bir özgürlüğe ve cumhuriyete ulaşılabileceği düşüncesiyle suikasti tertipledi. Cassius’la birlikte Caesar aleyhine tertiplenen bir sûikasta katılarak ünlü diktatörü katledenlerin liderliğini yapmıştır. İlk bıçağı çok sevdiği Brütüs’ten yiyen Caesar, büyük bir şaşkınlık içinde "Sen de mi Brütüs?" demiş ve bu sözü târihe geçmiştir. Halkın gösterdiği tepki yüzünden Roma’dan kaçmak zorunda kalan Brütüs, Cassius ile berâber doğuda ikinci Triumvira’ya karşı mücâdele içine girmiştir. Filippide Antonius ve Octavianus lejyonları ile karşılaştığı zaman yenilgiye uğrayan Brütüs, intihar ederek hayâtına son vermiştir.

Çicecro'dan etkilenen Brutus'un çoğu kaybolmuş felsefi  eserleri vardır.