Erzurum Kongresi Tarihi, Kararları, Önemi, Maddeleri Hakkında Bilgi

Makale İçeriği
Erzurum Kongresi Tarihi, Kararları, Önemi, Maddeleri Hakkında Bilgi
Sayfa 2
Tüm Sayfalar

Erzurum Kongresi, 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 arasında Erzurum'da toplanan kurultaydır. Kongreye çoğunluğu işgal altındaki 5 doğu ili Trabzon, Erzurum, Sivas, Bitlis ve Van'dan gelen 62 delege katılmış; 2 hafta süren kongrede alınan kararlar Kurtuluş Mücadelesi'nde izlenen çizgide önemli ölçüde belirleyici olmuştur.

Kongrenin 10 Temmuz'da başlaması öngörülmüş, ancak delegelerin bir bölümünün gelememesiden dolayı 23 Temmuz'a ertelendi.

Bu kongreyi başta Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti faaliyetleri çercevesinde ve bu cemiyetin reisliğini yürüten Raif (Dinç) Hoca gibi delegelerin çabalarıyla düzenlemiştir. Erzurum kongresi bölgesel bir kongre olmasına rağmen tüm ulusu etkileyecek kararlar alınmıştır.

Kongreyi geçici başkan olarak Erzurum delegelerinden Hoca Raif Efendi açmış; yoklamanın ardından yapılan oylamada Mustafa Kemal Paşa kongre başkanlığına getirilmiştir.

Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar özet olarak şunlardır:

1)
Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.
2) Her türlü yabancı işgaline ve müdahalesine karşı millet hep birlikte direniş ve savunmaya geçecektir.
3) İstanbul Hükümeti vatanın bağımsızlığını sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet milli kongre tarafından seçilecektir. Kongre toplanmamış ise, bu seçimi Temsilciler Kurulu yapacaktır.
4) Kuva-yi Milliye'yi etkili, milli iradeyi hakim kılmak esastır.
5) Azınlıklara siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Ancak bu vatandaşların canları, malları ve ırzları her türlü saldırıdan korunacaktır.
6) Manda ve himaye kabul olunamaz.
7) Milli irade ve toplanan ulusal güçler padişahlık ve halifelik makamını kurtaracaktır.
8) Mebuslar Meclisi'nin derhal toplanmasına ve hükümetin yaptığı işlerin milletçe kontrolüne çalışılacaktır.
9) Sömürgecilik amacı taşımayan devletlerden teknik, sanayi ve ekonomik yardım kabul edilebilir.

Ayrıntılı olarak Kararlar