Misak-ı Millî Nedir, Ne Demek, Hakkında Bilgi

Makale İçeriği
Misak-ı Millî Nedir, Ne Demek, Hakkında Bilgi
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Tüm Sayfalar

Amasya Tamimi´nden beri yapılan hazırlıkların ve oluşan bilincin, Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı konularında alınan kararların, son "Osmanlı Meclis-i Mebusanı" tarafından benimsenip onaylandığını gösteren ve 28 Ocak 1920'de İstanbul'da ilân edilen bildiri. 31 Ekim 1918'de yürürlüğe giren Mondros Mütarekesi, Osmanlı Devleti´nin toprakları üzerinde yaşayan azınlıklara, ya da farklı dinden ve ırktan insan topluluklarına ayrı bir devlet kurabilme" çağrısını yapmıştı. Yahudiler, Araplar, Ermeniler, Rumlar başta olmak üzere birçok etnik grup harekete geçti. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Yunanlılar ve Ruslar kendi çıkarlarına dokunmadıkları oranda, bu gruplara destek verdiler. Bir yandan da işgali yer yer sürdürdüler. Amasya Tamimi, işle bu bunalım ortasında işgale karşı durabilecek bîr hareketin oluşması için verilen ilk güçlü işaretti (21 Haziran 1919). Kısa bir zaman sonra Erzurum Kongresi gerçekleştirildi (7 Ağustos 1919). Erzurum Kongresi´nde on maddelik bir karar alınarak Kurtuluş Savaşı'nın nasıl yapılıp kazanılacağının ilkeleri ortaya kondu. 4-11 Eylül 1919´daki Sivas Kongresi, yurdun her tarafından gelen delegelerin katılmasıyla yapıldı. Kongrede, kapsam ve ruh bakımından Erzurum Kongresi'nde takınılan tavır desteklenip yenilendi.