Sevr Antlaşması Nedir, Tarihi, Antlaşma Maddeleri, Nedenleri

Makale İçeriği
Sevr Antlaşması Nedir, Tarihi, Antlaşma Maddeleri, Nedenleri
Sayfa 2
Antlaşma Maddeleri
Tüm Sayfalar

I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı delegeleri ile İtilâf devletlerinin yaptıkları barış antlaşmasıdır. Paris'in banliyösü Sevres'te yapıldığı için bu adla anılır. Osmanlı İmparatorluğunun çöktüğünü gösteren bir antlaşmadır. Türk milletinin bu antlaşmayı tanımaması sonucu uygulamaya konulamadı.

30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi'yle savaş son bulduktan sonra, Avrupa devletleriyle Osmanlı İmparatorluğu arasındaki meseleleri kesinlikle çözmeye karar veren galip devletler Paris Barış Konferansında Türkiye barışını San-Remo kararları çerçevesinde kendi menfaat ve dünya görüşlerine göre düzenlemeyi tasarladılar. Böylece İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan Osmanlı Devleti için yeni bir düzen hazırladılar. Bu metni imzalamak üzere de Osmanlı delegelerinin 10 Mayıs 1920'de Sevr'de bulunmalarını istediler. Bu davetten 8 gün sonra, Ankara'da M.Kemal Paşa Türk milleti ile yapılacak barış görüşmelerinin ancak, Ankara Hükûmeti'nce yürütülebileceğini ve antlaşmanın ancak TBMM'ce tasdik edildikten sonra geçerli olabileceğini bütün dünyaya duyurdu. Bununla beraber galip devletler kendi düzenledikleri Türkiye barış metnini 11 Mayıs'ta Sevr'de Osmanlı delegelerine bildirdiler. Heyet başkanı Tevfik Paşa ileri sürülen şartları reddedip geri döndü. Bunun üzerine galip devletler Osmanlı Hükumeti'ni şartları kabule zorlamak için Yunanistan'ı harekete geçirdiler. Yunan orduları 12 Haziran'da taarruza kalkarak Balıkesir, Sursa ve Uşak'ı işgal etti. Âciz bir halde olan İstanbul Hükümeti baş delegeliğe Damat Ferit Paşa'yı getirdi.